Article

Arendalsuka 2022 hos Arendals Fossekompani

Arendalsuka arrangeres 15.-19. august 2022. Sammen med porteføljeselskap og samarbeidspartnere inviterer vi til et bredt faglig innhold på taket hos Arendals Fossekompani. Du kan følge arrangementene fysisk eller på nett. Se hele programmet her.

Cover afk siste

Tirsdag 16.8

2022

Will carbon markets bring us to net zero?

Arrangør: Greenfact
Kl. 10.00-11.00

Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen.

Carbon markets are booming globally. The session will discuss the possibility to use carbon markets as a tool to reduce corporate emissions and explain the nature of voluntary and compliance markets.Participants:


 • Marcus Ferdinand, head of analysis at Greenfact will provide insights into the different carbon markets around the world. He will specifically focus on the European carbon market. A fundamentally short market in combination with continued interest from the financial market caused carbon prices to hit levels close to €100/t in February. The Russian invasion to Ukraine led to a price crash to €55/t in just a few days, followed by a swift recovery to levels around €80/t. To understand the recent price swings, Marcus will explain price drivers in the context of the wider Fit-for-55 process and provide an outlook for prices and market developments
 • Stig Schjølset, faglig leder at ZERO, will discuss the role of carbon credits for corporate stakeholders and their role in reaching a net zero pathway
 • Knut Vrålstad, Head of strategic market analysis at Aker Horizons will speak about carbon markets in the context of financing decarbonisation projects
 • Hilde Røed, Senior Vice President Climate and Sustainability at Equinor will provide insights into the role of carbon prices for investment decisions and the company's net zero strategy
 • Harald von Heyden, Head of Renewables at Arctic Securities discusses carbon markets from a renewable asset financing perspective

Onsdag 17.8

2022

Prisene øker og strømmen blir dyrere, når er det vannbransjens tur?

Arrangør: Volue
Kl. 08.00-09.30

Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen
Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer


Vi står foran en helt nødvendig storsatsning på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. Dette vil koste både innsats og penger. For å holde tritt med befolkningsutviklingen, urbanisering, økte miljøkrav, aldrende infrastruktur og konsekvensene av klimaendringer, må vi over de neste 20 år investere mangfoldige milliarder i nye vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, fornying av ledningsnett og digitalisere prosessene rundt. Dette er nødvendig for å sike alle innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer i hele Norge som igjen vil skape mange spennende arbeidsplasser. I en tid med ellers stor økning av priser i samfunnet, vil behovene i vannbransjen komme på toppen av disse. Det er følgelig behov for at ressursene brukes effektivt og økt digitalisering kan være en viktig angrepsmåte for å løse utfordringene.
I denne debatten vil du møte representanter fra hele vann-verdikjeden: vannverkssjef, ordfører, bransjeorganisasjon, rådgivningsfirma, leverandør og ikke minst huseierne - som til syvende og sist er de som skal betale også denne regningen.


Medvirkende:


 • Anna Maria Aursund, Direktør i vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune
 • Robin Kåss, Ordfører i Porsgrunn og Styreformann, Norsk Vann
 • Thomas Breen, Direktør, Norsk Vann
 • Morten Andreas Meyer, Generalsekretær, Huseierne
 • Anne-Marie Bomo, Avdelingsleder, Norconsult AS
 • Jon Røstum, dr.ing, Chief Strategist, Volue Technology AS

Sushi på taket: konkrete løsninger for en grønn maritim sektor

Arrangør: North Ammonia, Grieg Edge, Esso Norge, GreenH
Kl. 11.30-12.30

Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen


Velkommen - Grieg Edge


«Lokasjon – Produksjon - Distribusjon – Sluttbruker»


 • Lokasjon - Esso Norge
  «Slagentangen – diamanten i Oslofjorden»
 • Produksjon - GreenH
  «Hydrogenproduksjon ved forbruket»
 • Distribusjon - North Ammonia
  «Et distribusjonsnettverk for Ammoniakk» produksjon av ammoniakk, samt distribusjon gjennom MS Green Ammonia
 • Sluttbruker med Torghatten og DFDS
  «Torghatten: Hydrogen på ferger»
  «DFDS: Flåtefornyelse med ammoniakk

Velkommen til sushi og mingling frem til kl. 13.00 etter presentasjonene.

Grønne investeringer

Arrangør: Arendals Fossekompani, Klimapartnere
Kl. 14.00-15.00

Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen
Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer

Omstillingen til en lavutslipps-økonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. For at Norge skal få til denne grønne omstillingen på en god måte, må det legges til rette for at klimavennlige forretningsmodeller, teknologier og selskaper lykkes. Det blir derfor viktig å sikre at klimavennlige prosjekter, som er lønnsomme, får tilgang til nok og riktig kapital, til riktig tid.


Medvirkende:


 • Jannicke Scheele, Leder ansvarlige investeringer DNB.
 • Patrick Sandahl, Strategiansvarlig/investeringsdirektør Investinor
 • Ingunn Ettestøl, Direktør bærekraft og samfunnsansvar Arendals Fossekompani

Arrangementet ledes av Nora Backer Malm, Manager Climate Change & Sustainability Services i EY og avsluttes med sofasamtale.


Torsdag 18.8

2022

Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler?

Arrangør: Arendals Fossekompani, WWF, Bøylestad Industripark
Kl. 10.00-11.00


Sted: Langbyggen 9. Kantinen. Inngang fra Kastellveien

Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer


Bøylestad industripark lanserer på Arendalsuka et initiativ i samarbeid med WWF om grønn industrietablering. Selskapet vil som det første i Norge sette av penger som kan betales som naturavgift. Når natur beslaglegges for ny grønn industri, skal en naturavgift brukes på naturrestaurering av andre arealer.


Det grønne skiftet skaper muligheter for nye store industrisatsninger i Norge. På begynnelsen av 1900-tallet utnyttet Sam Eyde og andre pionerer elektrisiteten fra våre elver og fossefall til storstilte industrietableringer. I dag er den samme elektrisiteten vårt viktigste fortrinn når vi i internasjonal konkurranse skal etablere nye grønne arbeidsplasser.


På samme viset som på 1900-tallet medfører nye industri-etableringer inngrep i naturen, men i dag er areal en begrenset ressurs og naturkrisen blitt like stor som klimautfordringene. Hvordan kan vi skape nye grønne arbeidsplasser uten å bygge ned mer av den norske naturen?


Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen flagget en storsatsing på grønn industri. Store industriparker med tilgang til areal og kraftforsyning skal gi oss et internasjonalt konkurransefortrinn. Stortinget har flere ganger utredet en avgift på nedbygning av natur for finansiere tiltak som skal kompensere naturtapet. En slik ordning er likevel ikke etablert.


Bøylestad Energipark har som mål å utvikle Norges grønneste industriområde. Verdens Naturfond (WWF) og Bøylestad Energipark vil på Arendalsuka lansere et samarbeid for å finne løsninger som kompenserer naturtap, og har i felleskap satt i gang et pilotprosjekt for naturrestaurering på Agder.


Innlegg fra:


 • Morten Henriksen, Styreleder i Bøylestad Energipark
 • Karoline Andaur, Generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF)
 • Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister
 • Tine Sundtoft, Fylkesdirektør, Agder Fylkeskommune
 • John G. Bernander

Panelsamtale om grønne industrietableringer og naturrestaurering


 • John G. Bernander, ordstyrer
 • Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet, Klima- og miljøminister
 • Bård Ludvig Thorheim, Høyre
 • Marit Arnstad, Senterpartiet
 • Kjell-Ingolf Ropstad, KrF, Agder
 • Tine Sundtoft, Fylkesdirektør, Agder Fylkeskommune
 • Ove Gundersen, Ordfører Froland kommune

Mediepolitisk toppmøte

Arrangør: TV2
Kl. 11.00-12.00

Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen


TV 2 inviterer medietopper og politikere til en diskusjon om mediehverdag, demokrati og allmennkringkasting.


Medvirkende:


 • Gry Haugsbakken, Statssekretær, Kulturdepartementet
 • Grunde Almeland, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Vibeke Fürst Haugen, Kringkastingssjef, NRK
 • Kristin Skogen Lund, Administrerende Direktør, Schibsted
 • Olav T. Sandnes, Sjefredaktør, TV 2

Vil åpenhetsloven bidra til mer transparente leverandørkjeder?

Arrangør: Factlines

Kl. 14.00-15.00
Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen

Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer


Åpenhetsloven kalles en ansvarlighetslov for næringslivet. Trenger næringslivet en slik lov, eller gjør virksomhetene allerede nok?


Offentlige virksomheter stiller mer miljø- og klimakrav i sine anskaffelser, men oppfølging av om anskaffelsene overholder krav om menneskerettigheter og sosiale rettigheter er på svært lavt nivå. Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring stiller kun 27% av statlige virksomheter og 28% av kommunene krav om ivaretakelse av menneskerettigheter når de anskaffer. Dette på tross av at lov om offentlige anskaffelser, LOA §5, trådte i kraft allerede 1.1.2017.


Vi belyser hva Åpenhetsloven er, og hvordan toneangivende virksomheter jobber for å bedre menneskerettighetssituasjonen i sine leverandørkjeder.


Medvirkende:


 • Siri Engesæth, CEO, Factlines AS

Mer informasjon kommer.

Hvordan kan nabostrøm utløse nye norske arbeidsplasser?

Arrangør: Volue

Kl. 17.00-20.00
Sted: Langbyggen 9. Takterrassen. Inngang fra Pollen

Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommerNorge er verdensledende på overgang til elektriske biler. Nylig ble også følgende politiske føringer lagt frem for å stimulere til mer solproduksjon og løsninger for håndtering av nabolagstrøm.
«Stortinget ber regjeringen fjerne regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, lokal energilagring og omsetning av energi mellom bygg.»
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av solenergi, blant annet for å stimulere til områdeutbygginger med solenergi og nabolagsstrøm.»
Hvem tar ballen på realisering av disse politiske føringene? Hvordan kan Norge skape en ny eksportnæring og realisere nye norske arbeidsplasser med utgangspunkt i disse føringene?

Velkommen til en spennende time på takterrassen til Volue og Arendals Fossekompani torsdag 18. august kl 17.00 - 20.00.Medvirkende:


 • Morten Volden, Kommunedirektør, Trondheim Kommune
 • Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen
 • Christina Bu, Generalsekretær, Elbilforeningen
 • Stine Hostad, Leder, Trondheim Entra AS
 • Kjetil Storset, Spark Lead, Volue ASA
 • Ingeborg Gjærum, COO, Volue ASA