18.11.2020

Wattsight-sjefen skal lede Alytic

Espen Zachariassen og Morten Henriksen gjorde Wattsight til et ledende data- og analysemiljø for kraftsektoren i Europa. Nå skal de gjøre noe tilsvarende med flere selskaper gjennom Alytic.

Espen Zachariassen (nr. 2 fra høyre) er administrerende direktør i Alytic, hvor konserndirektør i Arendals Fossekompani, Morten Henriksen (midten), er styreleder. Med i teamet som stod for oppkjøpet av Kontali Analyse, det første selskapet i porteføljen til Alytic, er (f.v.) Per Olav Collin, Magnus Johansen og Stig Henning Svensson.

– Alytic skal ta posisjoner i selskaper med sterk domenekunnskap, som har behov for teknologi og kapital for å utvikle seg. Sammen med de ansatte i selskapene skal Alytic øke teknologiforståelsen og tilføre ressurser for å hente ut et internasjonalt potensial, sier Zachariassen.

Han er nettopp ansatt som administrerende direktør i Alytic, hvor Morten Henriksen er styreleder. De hadde nylig tilsvarende roller i Wattsight, fram til selskapet ble en del av det grønne teknologiselskapet Volue i mars.

– Wattsight gikk fra ingenting til en børsnotering ved å utvikle kompetanse og teknologi for å kunne håndtere store datamengder. Man bygget verktøy for å automatisere, analysere og distribuere data gjennom avanserte API-løsninger og visualiseringer. Og man bygget en forretningsmodell basert på abonnementsinntekter, forteller Henriksen.

I dag har Wattsight og Volue kunder i alle europeiske land. Selskapet anses som et ledende miljø for analyser av det europeiske kraftmarkedet. Blant kundene er tradere, produsenter og investorer.

– Metodikken og forretningsmodellen kan anvendes også i andre bransjer. Prinsippene er de samme, selv om hver bransje og hvert selskap må gjennomgå sin egen prosess. Men vi har bevist at vi kan skape internasjonale selskaper, at vi får det til, sier Zachariassen.

Han var i en årrekke direktør for analyse i Markedskraft, før han ble toppsjef i selskapet og deretter ledet spin-off-selskapet Wattsight. Zachariassen er siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole, hvorfra han også har en MBA i strategisk ledelse.

– Det kortsiktige målet for Alytic er ganske raskt å etablere en portefølje på 4-5 selskaper innenfor områder som havbruk, landbruk, verdikjeder og ESG. Men vi skal selvsagt være tålmodige nok til å finne de rette selskapene. Vi startet nettopp med et oppkjøp av Kontali Analyse, sier Zachariassen.

Alytic er foreløpig heleid av Arendals Fossekompani og har hovedkontor i Arendal.

– Vi har sterk tro på Alytic som en plattform for å utvikle internasjonale, datadrevne selskaper. Vi konkurrerer selvsagt ikke med Volue, men etablerer et selskap som bygger på den samme kompetansen og styrken som Volue er bygget på, og som vil samarbeide med Volue på områder som gir felles verdiskaping, sier administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.