01.03.2021

Vellykket utstedelse av NOK 500 millioner usikret, grønn obligasjon

Arendals Fossekompani ASA (AFK) har gjennomført en vellykket utstedelse av et usikret, grønt obligasjonslån på 500 millioner kroner med 7 års løpetid og en fast rente på 2,615 prosent.

AFK vil bruke nettoprovenyet til å finansiere grønne prosjekter som definert i sitt rammeverk for grønne obligasjoner.

– Vi er godt fornøyde med å ha plassert denne grønne obligasjonen til gunstige vilkår, hovedsakelig som følge av vår sterke finansielle posisjon og en portefølje dominert av grønne teknologiselskaper, sier Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani.

I forbindelse med obligasjonsutstedelsen har AFK etablert et grønt obligasjonsrammeverk, som har fått den beste ratingen – mørkegrønn – av Cicero Shades of Green.

– En mørkegrønn rating er vanskelig å oppnå. Vi er glade for denne bekreftelsen på at Arendals Fossekompani sitt grønne rammeverk er i henhold til målet om en mer bærekraftig fremtid, sier Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft i Arendals Fossekompani.

Prosessen med den grønne obligasjonen ble gjennomført med Pareto Securities som tilrettelegger og rådgiver knyttet til det grønne rammeverket.

Les mer:
AFK Green Bond Framework
Cicero: Second Opinion on AFK Green Bond Framework