14.11.2018

Vekst for Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani kan vise til god vekst i tredje kvartal. Driftsinntektene økte med 180 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Arendals Fossekompani kan vise til god vekst i tredje kvartal. Driftsinntektene økte med 180 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor.

– Vi er generelt tilfreds med utviklingen. Flere av selskapene våre har høyere inntekter, og resultatmarginene er også stort sett gode, sier Jarle Roth, konsernsjef i Arendals Fossekompani.

Konsernet noterte driftsinntekter på 1,179 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 999 millioner i samme kvartal i fjor. Det var spesielt selskapene EFD Induction, NSSL, Cogen og Scanmatic som bidro til økte inntekter.

Hittil i år har Arendals Fossekompani inntekter på 3,535 (3,193) milliarder kroner og et resultat før skatt på 252 (204) millioner kroner.

– Vi forventer at konsernet samlet leverer omsetning og resultat for 2018 på nivå med 2017, sier Roth.

FRA KRAFT TIL INVESTERINGER
Arendals Fossekompani ble etablert i 1896 som et kraftselskap, men er i dag et industrielt investeringsselskap notert på Oslo Børs. Virksomheten omfatter 10 hovedinvesteringer, samt finansielle investeringer. Konsernet sysselsetter i overkant av 2100 ansatte, opererer i flere ulike bransjer og er gjennom datterselskapene representert i 24 land.

Datterselskapene har primært virksomhet innen energi og teknologi. De største selskapene er norske EFD Induction, Powel og Scanmatic, samt spanske Cogen Energia og britiske NSSL Global.