25.03.2021

Tekna-emisjon overtegnet på minutter

En rettet emisjon i Tekna ble overtegnet på minutter. Selskapet noteres for handel på Euronext Growth i Oslo tirsdag 30. mars.

EVP Morten Henriksen (t.v.) og administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.
Tekna hentet 650 millioner kroner i emisjonen, basert på en verdsettelse av selskapet på 2,7 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å finansiere videre vekst, tilbakebetaling av aksjonærlån og til generelle selskapsformål.

Fem hjørnesteininvestorer tegnet seg for aksjer for 320 millioner kroner. Disse er Lugard Road Capital (del av Luxor Capital Group) 100 millioner kroner; (ii) Norron 80 millioner kroner; (iii) Andenæsgruppen 50 millioner kroner; (iv) Blackcrane Capital 50 millioner kroner og (v) Storebrand og Delphi Funds 40 millioner kroner.

Emisjonen og noteringen er tilrettelagt av Arctic Securities and Carnegie.