20.08.2020

Solid fra Arendals Fossekompani

Tross effektene av Covid-19-pandemien leverer porteføljeselskapene til Arendals Fossekompani (AFK) gode resultater i andre kvartal. Både Volue og NSSLGlobal rapporterer omsetningsvekst målt mot tilsvarende kvartal i fjor.

Finansdirektør Lars Peder Fensli (t.v.) og administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.

Det grønne teknologiselskapet, Volue, leverer sitt første kvartalsresultat etter etableringen i mars i år, og bidrar med 20 millioner i overskudd. Volue signerte nylig en avtale med den tyske energigiganten EnBW, og er nå etablert som kjerneleverandør til de fire største energiprodusentene i Tyskland.

– Vi er svært fornøyd med utviklingen i Volue, som også kan vise til 15 prosent vekst i årlige abonnementsinntekter. Vi forventer videre vekst, og anser en separat børsnotering av Volue som et relevant og aktuelt alternativ, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

AFK kvartalsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2020

Også NSSLGlobal leverer gode resultater og godt salg i andre kvartal. Selskapet vant fire av fem anbudskonkurranser det deltok i, herunder en større kontrakt med den svenske kystvakten, som er en ny kunde for selskapet.

Tekna er, som det første selskapet i verden, kvalifisert for å levere titanium- og aluminiumpulver for 3D-printing av flydeler til Boeing.

Lavere aktivitet i bilindustrien, som følge av Covid-19-relaterte nedstengninger i Asia og Europa, får konsekvenser for EFD Induction. Selskapet har kuttet faste kostnader med 100 millioner kroner, med full effekt fra årsskiftet, og har tatt en restruktureringskostnad på 30 millioner kroner i andre kvartal.

Svært lave strømpriser trekker ned resultatet og forventningene til 2020 for Arendals Fossekompanis to vannkraftverk, men markedet forventer en normalisering av strømprisen på litt sikt.

– Midt i en global pandemi, og med historisk lave strømpriser, forbedrer vi resultatet før skatt med 39 millioner kroner sammenliknet med første kvartal. Det er vi fornøyd med, sier Svanevik.

Omsetningen i andre kvartal ble 815 millioner kroner, med et driftsresultat på 13 millioner kroner. Fallet i omsetning skyldes primært de lave kraftprisene, noe som har medført lavere omsetning for Cogen Energia og AFKs kraftproduserende enhet. Fallet skyldes også at Cogen Energia ved årsskiftet avsluttet et ulønnsomt kundeforhold som bidro med MNOK 600 i omsetning i 2019.

 For første gang siden etableringen av Arendals Fossekompani i 1896, vil selskapet i september utbetale kvartalsvis utbytte.

– Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en overgang fra årlig til kvartalsvis utbytte. Vi anser dette for å være en riktigere modell både for selskapet og investorene. Utbyttet på 14 kroner per aksje er basert på resultatet i andre kvartal og selskapets solide finansielle posisjon, sier Svanevik.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani, telefon (+47) 414 51  560