12.03.2021

Selger aksjebeholdningen i Victoria Eiendom og Eiendomsspar

Arendals Fossekompani har solgt aksjer verdt mer enn 800 millioner kroner i Victoria Eiendom og Eiendomsspar.

Arendals Fossekompani ASA (AFK) har solgt 870.959 aksjer i Victoria Eiendom for NOK 750 per aksje. Kjøper er Victoria Eiendom, som ledes av Christian Ringnes. Etter transaksjonen eier AFK ingen aksjer i Victoria Eiendom.

Arendals Fossekompani har også solgt 390.432 aksjer i Eiendomsspar for NOK 450 per aksje. Kjøper er Eiendomsspar, som ledes av Christian Ringnes. Etter transaksjonen eier AFK ingen aksjer i Eiendomsspar.

Salget av aksjene i de to selskapene øker Arendals Fossekompanis kontantbeholdning med mer enn 800 millioner kroner.