17.02.2022

Petroleumsteknologen i bærekraftsteamet

Simen Mosgren Bekkedal er Trainee i Arendals Fossekompani. Petroleumsteknologen med master i Industriell Økonomi så for seg en fremtid i oljenæringen. I stedet ble det Arendals Fossekompani og arbeid med bærekraft.

Trainee Simen Mosgreen Bekkedal og Ingunn Ettestøl, Direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani.

1. mars 2021 hadde han første arbeidsdag i Arendals Fossekompani, som del av det tverrfaglige ESG-teamet på fem personer.

– Da jeg begynte var det siste innspurt i bærekraftsrapporteringen for 2020 og jeg ble kastet rett inn i det. I løpet av det siste året har jeg jobbet i flere ulike ESG forbedringsprosjekter. Vi har gjennomført klimarisikoanalyse og vurdert EU taksonomien for alle porteføljeselskapene, forteller Simen.

Med mer enn 100 års historikk som produsent av vannkraft, har Arendals Fossekompani et nært forhold til bærekraft. Som et internasjonalt investeringsselskap har selskapet jobbet strategisk med ESG. I 2020 etablerte de et eget bærekraftsteam.

– Jeg tror mange unge i dag er opptatte av å kunne bidra til noe som betyr noe. Å være del av en virksomhet som tar utfordringene med klima på alvor og som har ESG integrert i hele virksomheten er givende, sier Simen.

Simen opplever Arendals Fossekompani som et selskap som bryr om lokalsamfunnet. Han synes det er viktig, og muligens ikke så kjent, at Arendal er et av mest verdifulle ESG-selskapene på Oslo Børs, og som samtidig har fokus på lokal verdiskapning og det å tiltrekke lokale talenter til Arendal.

ESG-teamet ledes av Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar. Hun er svært fornøyd med arbeidet Simen har gjort.

– Simen har vært sentral i at vi har fått etablert bærekraftssystemer i alle porteføljeselskapene. Han er systematisk, til å stole på, og har fungert som en selvstendig og verdiskapende medarbeider. Det er samtidig moro å se hans utvikling og at han har kommet så langt på et år, forteller Ettestøl.


Regional traineeordning

Da Simen var ferdig med studier i Stavanger var planen opprinnelig å jobbe i oljenæringen. Så kom corona og satt en stopper for det. Simen vendte blikket sørover og ble tipset om Trainee Sør, en regional traineeordning der traineene får jobbet i 3 ulike selskap i løpet av 1,5 år.

– Trainee Sør virket veldig spennende. Jeg ble tiltrukket av å kunne prøve meg i forskjellige bedrifter og få et overblikk over det som rører seg i regionen, sier Simen.

Bekkedal er 2. trainee fra Trainee Sør som bidrar inn i Arendals Fossekompani. Selskapet har gode erfaringer med trainee-ordningen og traineene.

– Det er positivt for oss at det finnes en regional traineeordning på Sørlandet. Ved å rekruttere gjennom Trainee Sør vet vi at vi får kvalifiserte kandidater som har vært gjennom en grundig rekrutteringsprosess og som kan jobbe innenfor ulike områder. Vi kan bruke traineene rett inn i verdiskapende arbeid og traineene er med på å utfordre oss bidrar til å løfte selskapet, sier Ettestøl.

Anna Gunningberg, daglig leder i Trainee Sør. Foto: Kjell Inge Søreide.

 

Anna Gunningberg er daglig leder i Trainee Sør. Hun er glad for det gode samarbeidet med Arendals Fossekompani.

– For Trainee Sør er det viktig at Arendals Fossekompani er med som medlemsvirksomhet. Det er en spennende bedrift, som går foran. De er langsiktige, profesjonelle og ser verdien av å løfte frem unge kompetente mennesker i næringslivet. Selskapet er dyktige på bærekraft, løfter frem regionen, og er attraktiv som arbeidsgiver, forteller Gunningberg.

 

Veien videre

1. mars starter Simen opp sin 3. traineeplassering. Da går turen til et av Arendals Fossekompani`s porteføljeselskap, Volue, der Simen skal bidra inn på kraftanalyseteamet hvor han skal jobbe med spot- og short-termmarkedet.  Jobben i Arendals Fossekompani har gitt mersmak og han utelukker ikke at han kommer til å jobbe med ESG i fremtiden.

– Det har vært veldig interessant å jobbe innenfor ESG, og jeg er glad for at jeg nå har fått verdifull erfaring og unik kompetanse innenfor det området. Selv om jeg kom inn i AFK og tenkte at jeg skulle bli ingeniør og jobbe primært med tall, har jeg blitt mer åpen for å jobb med ESG i fremtiden, sier han.

For Arendals Fossekompani har Simens arbeid bidratt til store løft innenfor arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar, og samtidig styrket samarbeidet med Trainee Sør. Ettestøl er tilfreds med at Simens vei videre ikke er lenger unna enn Volue, og slår fast at selskapet med sikkerhet kommer til å ha traineer igjen i fremtiden.

 

Om Trainee Sør

  • Regional traineeordning på Sørlandet
  • 40 medlemsvirksomheter
  • Traineeprogrammet varer i 18 måneder, fordelt på tre perioder.
  • Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

 

Kontakt:

Anna Gunningberg, Daglig Leder Trainee Sør
Tlf: 472 87 300, e-post: anna.gunningberg@traineesor.no

Ingunn Ettestøl, Direktør bærekraft og samfunssansvar Arendals Fossekompani
Tlf: 924 47 306, e:post: ingunn.ettestol@arendalsfoss.no