12.11.2018

Ønsker Gullknapp som test- og kompetansesenter for droner

Representanter for industrien, forskningssektoren og drone-Norge ønsker et regionalt test- og kompetansesenter for droner på Gullknapp.

Gullknapp har kvalitetene som passer et test- og kompetansesenter for droner, synes (fra venstre) Anders Martinsen (droneorganisasjonen UAS Norway), Svein Are Folgerø (Agder Energi Nett), Geir Roland (MacGregor Norway), Rune Schlanbusch (forskningsinstituttet NORCE) og Torkil Mogstad (Arendals Fossekompani / Arendal Lufthavn Gullknapp).

– Gullknapp er som skapt for dronevirksomhet: Et stort luftrom og få fly å ta hensyn til. Her kan det komme til å summe mange droner i tiden fremover, sier Anders Martinsen, daglig leder i den norske droneorganisasjonen UAS Norway.

Han er invitert med på omvisning på Norges ferskeste flyplass, Gullknapp i Froland – like nord for Arendal, hvor det nettopp er etablert en pilotskole, men hvor det fortsatt er mye ledig kapasitet.

VIDEO: Reportasje fra NRK Sørlandet

– Markedet for ubemannet luftfart vokser i rekordfart og opplæring av droneoperatører er helt avgjørende for sikkerheten i luftrommet. Vi ønsker flere regionale test- og kompetansesenter for droner, og Gullknapp virker å være en meget god kandidat. Nå står vi midt i en kartlegging, og vil – på vegne av drone-Norge – komme med en anbefaling til fiskeri- og næringsdepartementet om noen uker, sier Martinsen.

Han forteller at det er lenge siden droner var et leketøy, på linje med radiostyrte biler. I dag brukes droner som verktøy i en rekke næringer. På Sørlandet er Agder Energi Nett og MacGregor blant selskapene som bruker droner til inspeksjon av henholdsvis strømlinjer og installasjoner offshore.

ET NYTTIG VERKTØY
– Vi ser at droner kommer til å bli et nyttig og viktig verktøy for inspeksjon av strømlinjer. Droner kan utføre inspeksjon mer effektivt og under andre forhold enn ved manuell befaring eller bruk av helikopter. Dette vil styrke sikkerheten ved slike oppdrag, øke effektivtiten og ikke minst redusere kostnadene for våre kunder. Dette vil vi utforske og utvikle videre, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. Selskapet har allerede etablert et godt samarbeid med Gullknapp for sine droneprosjekter.

Også MacGregor Norway bruker droner, blant annet for inspeksjon av kraner og andre offshore installasjoner, som selskapet leverer fra Arendal og Kristiansand til hele verden.

– Droner er et relativt nytt verktøy for oss, men vi ser mange muligheter for å bruke droner i vår virksomhet. For å opparbeide nødvendig kompetanse for å bruke droner til inspisering, trenger vi et test- og kompetansesenter på Gullknapp, sier Geir Roland, leder for ettermarkedet i MacGregor Norway.

FORSKER PÅ DRONER
Rune Schlanbusch, seniorforsker i det nasjonale forskningsinstituttet NORCE, med kontorer både i Grimstad og Kristiansand, er involvert i flere droneprosjekter i samarbeid med både bedrifter og studenter på Sørlandet.

– Det er en utfordring å finne egnede steder for å kjøre de testene som prosjektene krever. På Gullknapp kan testing settes i system, i et område regulert nettopp for lufttrafikk. Om flyplassen blir et kraftsenter for droner, vil det styrke forskningsvirksomheten vår knyttet til droner, sier Schlanbusch.

Torkil Mogstad, styreleder i Arendal Lufthavn Gullknapp AS og konserndirektør i Arendals Fossekompani, det industrielle investeringsselskapet som eier flyplassen, sier Gullknapp er klar til å ta i mot flere droner.

– Vi ser at antallet droner øker kraftig og at bruksområdene stadig utvides. Norge trenger mange flere profesjonelle droneoperatører, som får mulighet til å trene i trygge omgivelser. Med vårt AFIS-bemannede kontrolltårn kan vi på kort varsel tilby regulert luftrom til dronetesting. Vi vil også imøtekomme behovet fra akademia og forskningsmiljøet om testområder for droner, sier Mogstad.

Agder Energi er blant selskapene som benytter Arendal lufthavn Gullknapp til testing av droner.