Lokalt engasjement

Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til gode lokalsamfunn der selskapet har virksomhet. Gjennom flere engasjementer i og rundt Arendal og Froland vil vi være med på å bygge engasjement og stolthet for regionen.


Arendalsuka

Arendalsuka er på rekordtid blitt den store nasjonale møteplassen for politikk, samfunnsliv og næringsliv. Helt siden oppstarten av Arendalsuka i 2012 har Arendals Fossekompani vært en sentral støttespiller og hovedsponsor. arendalsuka.no


Canal Street

Canal Street i Arendal er en årlig musikkfestival med norske og internasjonale artister. Festivalen tar i bruk de maritime miljøer og de særegne arenaer som distriktet har å by på. Canal Street ble arrangert for første gang i 1996. Arendals Fossekompani eier 25 prosent av selskapet bak Canal Street og er sponsor av festivalen. canalstreet.no


Frolandia

Frolandia er en kombinasjon av svømmehall, badeanlegg og velværesenter i Froland kommune. Arendals Fossekompani bidro økonomisk til realiseringen av anlegget som ble åpnet i 2011. froland.kommune.no/frolandia