Investeringsstrategi

Ethvert engasjement bygger på at AFK har den nødvendige kunnskap og energi til å være «beste eier» i et langsiktig perspektiv.

AFK har god erfaring med utvikling av industrielle engasjement over tid. Både av hensyn til inngangsverdi, risiko og kapitaltilgang kan det være opportunt å gjennomføre minoritetsinvesteringer i selskaper der en senere kan utvikle seg til majoritetseier.

AFKs fremste jobb er å utvikle potensialet i porteføljen av eksisterende virksomheter gjennom aktivt arbeid med selskapene og en optimal ressursbruk på tvers av porteføljen. Investeringsporteføljen av majoritetseide datterselskap er i stor grad en diversifisert gruppe av selvstendige selskaper. Det finnes dog bransjesynergier mellom noen av selskapene, for eksempel innen energi. Det vil i økende grad også være fellesnevnere som teknologi og digitalisering.