Historien

Arendals Fossekompani har en lang og stolt historie.

1896: Etablering

Arendals Fossekompani ble stiftet 30. januar 1896. Selskapets opprinnelige formål var nyttiggjøre vannkraften i Arendalsvassdraget, og selskapet kjøpte flere vannfall, herunder Bøylefossen i Froland og Flatenfossen på grensen mellom Froland og Åmli.

1913: Kraft- og industribygging

I 1911 startet byggingen av Bøylefoss kraftstasjon, parallelt med bygging av ny industri i Eydehavn. Den første elektriske kraften ble levert fra Bøylefoss til Eydehavn sommeren 1913. Samme år ble Arendals Fossekompani notert på Oslo Børs.

1927: Videre kraftutbygging

Behov for mer kraft til industrien fører til utbygging av kraftverket i Flatenfossen i 1927. Det opprinnelige anlegget var i drift til det ble erstattet i 2009.

1960-tallet: Finansiell investor

Arendals Fossekompani fikk etter hvert finansiell kapasitet til å foreta investeringer i annen type virksomhet enn kraft. På slutten av 1960-tallet ble selskapets formålsparagraf endret og selskapet bygget opp en portefølje av finansielle investeringer i børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

1990-tallet: Mer kraft

Dereguleringen av det norske strømmarkedet bød på nye markedsmuligheter. Arendals Fossekompani tok en aktiv rolle og etablerte Markedskraft AS, et datterselskap som er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet.

2000-tallet: Et internasjonalt investeringsselskap

På 2000-tallet startet det som ble en transformasjon – fra et lokalt vannkraftselskap til et internasjonalt investeringsselskap. En serie suksessrike oppkjøp av norske og internasjonale bedrifter fra 2004 har gjort Arendals Fossekompani til hva selskapet er i dag. Omsetningen økte fra rundt 300 millioner kroner til i underkant av 5 milliarder kroner, hvorav vannkraft utgjør rundt 3 prosent.