Forretningsidé

Vi forener industriell kompetanse og kommersielle ferdigheter med finansiell styrke. Gjennom dette driver vi kontinuerlig utvikling av en portefølje av teknologi- og energirelaterte selskaper med internasjonalt nedslagsfelt.