Om Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt.

Om oss
  1896
  ÅRSTALL ETABLERT
  2100
  ANSATTE
  26
  LAND
  3673
  OMSETNING (MNOK)

  Om oss

  AFK er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn 2200 ansatte i 27 land. AFK har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk.

  AFK ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs siden 1913. Selskapet har hovedkontor i Arendal.

  Forretningsidé

  Vi forener industriell kompetanse og kommersielle ferdigheter med finansiell styrke. Gjennom dette driver vi kontinuerlig utvikling av en portefølje av teknologi- og energirelaterte selskaper med internasjonalt nedslagsfelt.

  Investeringsstrategi

  Ethvert engasjement bygger på at AFK har den nødvendige kunnskap og energi til å være «beste eier» i et langsiktig perspektiv.

  AFK har god erfaring med utvikling av industrielle engasjement over tid. Både av hensyn til inngangsverdi, risiko og kapitaltilgang kan det være opportunt å gjennomføre minoritetsinvesteringer i selskaper der en senere kan utvikle seg til majoritetseier.

  AFKs fremste jobb er å utvikle potensialet i porteføljen av eksisterende virksomheter gjennom aktivt arbeid med selskapene og en optimal ressursbruk på tvers av porteføljen. Investeringsporteføljen av majoritetseide datterselskap er i stor grad en diversifisert gruppe av selvstendige selskaper. Det finnes dog bransjesynergier mellom noen av selskapene, for eksempel innen energi. Det vil i økende grad også være fellesnevnere som teknologi og digitalisering.

  Historien

  Arendals Fossekompani har en stolt historie som startet allerede i 1896.

   

  1896: Etablering
  Arendals Fossekompani ble stiftet 30. januar 1896. Selskapets opprinnelige formål var nyttiggjøre vannkraften i Arendalsvassdraget, og selskapet kjøpte flere vannfall, herunder Bøylefossen i Froland og Flatenfossen på grensen mellom Froland og Åmli.

  Les mer Les mindre

   

  1913: Kraft- og industribygging
  I 1911 startet byggingen av Bøylefoss kraftstasjon, parallelt med bygging av ny industri i Eydehavn. Den første elektriske kraften ble levert fra Bøylefoss til Eydehavn sommeren 1913. Samme år ble Arendals Fossekompani notert på Oslo Børs.

   

  1927: Videre kraftutbygging
  Behov for mer kraft til industrien fører til utbygging av kraftverket i Flatenfossen i 1927. Det opprinnelige anlegget var i drift til det ble erstattet i 2009.

   

  1960-tallet: Finansiell investor
  Arendals Fossekompani fikk etter hvert finansiell kapasitet til å foreta investeringer i annen type virksomhet enn kraft. På slutten av 1960-tallet ble selskapets formålsparagraf endret og selskapet bygget opp en portefølje av finansielle investeringer i børsnoterte og ikke-noterte selskaper.

   

  1990-tallet: Mer kraft
  Dereguleringen av det norske strømmarkedet bød på nye markedsmuligheter. Arendals Fossekompani tok en aktiv rolle og etablerte Markedskraft AS, et datterselskap som er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet.

   

  2000-tallet: Et internasjonalt investeringsselskap
  På 2000-tallet startet det som ble en transformasjon – fra et lokalt vannkraftselskap til et internasjonalt investeringsselskap. En serie suksessrike oppkjøp av norske og internasjonale bedrifter fra 2004 har gjort Arendals Fossekompani til hva selskapet er i dag. Omsetningen økte fra rundt 300 millioner kroner til i underkant av 5 milliarder kroner, hvorav vannkraft utgjør rundt 3 prosent.

  Lokalt engasjement

  Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til gode lokalsamfunn der selskapet har virksomhet. Gjennom flere engasjementer i og rundt Arendal og Froland vil vi være med på å bygge engasjement og stolthet for regionen.

  Les mer Les mindre

  Arendalsuka
  Arendalsuka er på rekordtid blitt den store nasjonale møteplassen for politikk, samfunnsliv og næringsliv. Helt siden oppstarten av Arendalsuka i 2012 har Arendals Fossekompani vært en sentral støttespiller og hovedsponsor.

  Les mer

   

  Canal Street
  Canal Street i Arendal er en årlig musikkfestival med norske og internasjonale artister. Festivalen tar i bruk de maritime miljøer og de særegne arenaer som distriktet har å by på. Canal Street ble arrangert for første gang i 1996. Arendals Fossekompani eier 25 prosent av selskapet bak Canal Street og er sponsor av festivalen.

  Les mer

   

  Frolandia
  Frolandia er en kombinasjon av svømmehall, badeanlegg og velværesenter i Froland kommune. Arendals Fossekompani bidro økonomisk til realiseringen av anlegget som ble åpnet i 2011.

  Les mer