20.08.2021

Økte inntektene med 16 prosent

Arendals Fossekompani omsatte for 866 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 16 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet på 77 millioner kroner er opp fra 10 millioner i samme kvartal i fjor.

Finansdirektør Lars Peder Fensli (t.v.) og administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.

– Kvartalet er preget av solide resultater fra porteføljeselskapene, høye strømpriser og et dataangrep på Volue, som ble håndtert på en utmerket måte av selskapet, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Driftsresultatet på 77 millioner kroner ble oppnådd til tross for at Volue rapporterer 40 millioner kroner i engangskostnader knyttet til dataangrepet selskapet ble utsatt for i sommer.

AFK deler ut et kvartalsutbytte på 0,8 kroner per aksje, i tillegg til 1 Volue-aksje per 10 AFK-aksjer. Basert på dagens aksjekurser har det totale utbyttet en verdi på rundt 5,5 kroner per aksje.

AFK vannkraft hadde både betydelige inntekter og leverte et solid driftsresultat som følge av vesentlig høyere strømpriser i Norden i år enn i fjor. Gjennomsnittsprisen på elektrisitet i prisområde NO2 var mer enn 10 ganger høyere enn gjennomsnittsprisen i tilsvarende kvartal i fjor.

– Inntektene fra kraftproduksjonen vår i første halvår, er allerede dobbelt så høye som i hele 2020, sier finansdirektør Lars Peder Fensli i Arendals Fossekompani.

Tekna fortsetter å vokse. I andre kvartal var selskapets inntekter 95% høyere enn i andre kvartal i fjor (i lokal valuta). Økningen er i hovedsak drevet av nye kunder og økt pulversalg, en trend som akselererer.

Samtidig som Volue klarte å forsvare seg mot et dataangrep, maktet selskapet også å økte gjentagende inntekter med 17 % i kvartalet, herunder en økning i SaaS-inntekter på 51 %, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

NSSLGlobal og EFD Induction leverte også godt i andre kvartal.

AFK gjennomførte flere strategiske transaksjoner, som notering av Volue ASA på Oslo Børs sin hovedliste, og etablering av partnerskap med Ferd AS innen havvind, og med Grieg Maritime Group AS innen grønn ammoniakk. I løpet av kvartalet ble også salget av Cogen Energia Espana tilrettelagt, selv om transaksjonen ikke ble avsluttet før etter kvartalets slutt.

– Med salget av Cogen reduserer vi AFKs totale klimagassutslipp med 98 prosent. Salget kommer som følge av AFK sin strategiske beslutning om å gå ut av alle fossile posisjoner, sier Svanevik.

AFK sin økonomiske stilling er fortsatt solid. Selskapets netto kontantposisjon per 30. juni utgjorde 762 millioner kroner. I tillegg har selskapet ubenyttede kredittfasiliteter på 2000 millioner kroner. Netto tilgjengelig likviditet ved utgangen av kvartalet er dermed 2762 millioner kroner.

– Vi har en meget solid finansiell posisjon, slår Fensli fast.