09.05.2019

Ny forretningsutvikler i Arendals Fossekompani

Stig Henning Svensson (35) er ansatt som forretningsutvikler i Arendals Fossekompani (AFK).

Stig Henning Svensson er AFKs nye forretningsutvikler.

Svensson er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og er autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen i Stockholm.

De siste tre årene har Svensson arbeidet for DNB Markets i Investment Banking Division, hvor han har vært Associate Director med primæransvar for generering og gjennomføring av M&A-mandater. Han har også vært rådgiver i forbindelse med prosesser innen strategi, børsnoteringer og kapitalinnhentinger.

Svensson har også bakgrunn fra Deloitte Consulting, hvor han arbeidet med strategi- og kostnadseffektiviseringsprosjekter for norske og internasjonale klienter, og fra Deloitte Financial Advisory, hvor han var Senior Manager med ansvar for prosjekter innen restrukturering, due diligence og M&A.

– Min erfaring er primært fra å lede M&A og strategiprosesser. Dette innebærer blant annet å ha tett dialog med eiere og potensielle kjøpere, samt å lede forhandlinger. Jeg er vant til å raskt måtte sette meg inn i forretningsmodeller, strategier og nøkkeldrivere i ulike markeder. Jeg håper AFK vil kunne få nytte av denne kompetansen i tiden fremover, sier Svensson.

Fra 1. september er han på plass i Arendals Fossekompani sine lokaler i Arendal.

– AFK er et selskap jeg har hatt på radaren i mange år. Det er et spennende børsnotert, industrielt investeringsselskap med en profesjonell organisasjon. Slike finnes det ikke mange av i Norge, og jeg er glad for å få denne muligheten, sier Svensson.

Konsernsjef Jarle Roth i Arendals Fossekompani sier Svensson vil styrke organisasjonen.

– Stigs personlighet passer godt inn med resten av teamet, og han tilfører oss viktig erfaring og kunnskap når det gjelder M&A. AFK har stor finansiell handlefrihet og vil i økende grad arbeide med verdiskapende transaksjoner. Vi gleder oss til Stig er på plass hos oss, sier Roth.