20.08.2019

Markedskraft på offensiven

Markedskraft er tilført ressurser for å vinne nye markedsandeler.

CEO Christian Sønderup (t.v.) og styreleder Morten Henriksen i Markedskraft.

– Kraftmarkedet krever mer automatiserte og profesjonaliserte tjenester enn tidligere. Vi rigger nå Markedskraft for å styrke posisjonen som den ledende uavhengige porteføljeforvalteren i det nordiske markedet, sier styreleder Morten Henriksen i Markedskraft.

I sommer ble det gjennomført en kapitalutvidelse på 20 millioner kroner. Dette representerer en betydelig styrking av egenkapitalen i Markedskraft.

– Potensialet for Markedskraft er betydelig, og eierne har derfor valgt å øke egenkapitalen for å ta offensive grep som vil styrke selskapets markedsposisjon. Aksjonærene viser sterk støtte til og tro på den transformasjonsplanen som er lagt for selskapet, sier Henriksen.

– Vi er takknemlig for tilliten som eierne viser til våre planer for å utvikle selskapet videre. Og vi ser fram til å realisere potensialet som ligger i planene, sier administrerende direktør Christian Sønderup i Markedskraft.

Kraftmarkedet er i sterk endring. Balansemarkedet opererer med stadig kortere intervaller for innrapportering, etterhvert ned på minuttnivå.

– Å håndtere et slikt løpende 24/7-marked krever mer av IT-systemer og automatiserte prosesser. For å beholde en ledende posisjon og ta større markedsandeler fremover, er det nødvendig at Markedskraft investerer ytterligere i teknologi- og kommunikasjonsløsninger. Det vil gi selskapet enda sterkere grep om et voksende marked, sier Henriksen.

I tillegg til å styrke selskapet med kapital, har Markedskraft også nylig styrket organisasjonen gjennom ansettelsen av Wince Wong. Wong har 13 års erfaring fra Fortum i Sverige, blant annet med ansvar for fysiske og finansielle porteføljer. I Markedskraft skal hun ha ansvar for den fysiske porteføljen.

Etter kapitalutvidelsen eier Arendals Fossekompani 95,6 prosent av aksjene i Markedskraft.