23.09.2020

Kontorbygget produserer mer energi enn det bruker

Solcelleteknologi fra NorSun preger Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, et nytt kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker.

Foto: Solcellespesialisten
Det spektakulære Powerhouse i Trondheim er dekket med wafere levert av NorSun, et selskap hvor Arendals Fossekompani er en av de største eierne. Foto: Solcellespesialisten

– Powerhouse Brattørkaia er med på å sette standarden for fremtidens bærekraftige næringsbygg og vi er stolte over at NorSun har kunnet bidra til dette, sier Carsten Rohr, Vice President Business Development i NorSun, hvor Arendals Fossekompani er en av de største eierne.

Det spektakulære bygget i Trondheim er dekket med markedets mest effektive solcellemoduler, produsert av SunPower i samarbeid med NorSun.

Powerhouse Brattørkaia er et såkalt plusshus, altså et hus som produserer mer ren og fornybar energi enn det bruker gjennom hele livsløpet. Da medregnes all energi som går med til produksjon av bygningsmaterialer, oppføring, drift og rivning.

Overskuddsenergien gjøres tilgjengelig for annen elektrisk infrastruktur i Trondheim, som byens elbusser elbiler og elbåter. Energien kommer fra 3000 kvadratmeter med solceller på bygningens tak og fasade, levert av Solcellespesialisten. Solcellemodulene på taket har den høyeste virkningsgraden tilgjengelig på markedet. De er produsert av amerikanske SunPower, som igjen benytter seg av wafer fra NorSun.

– Wafer er solcellenes råmateriale og viktigste bestanddel, forteller Rohr.

NorSun lager wafer ved å varme opp superrent silisium i en digel for å trekke frem en monokrystall, eller det som kalles en silisium-ingot. Ingot sages i syltynne skiver (wafers) med tykkelser ned mot 0,13 mm.

– Våre wafers har så god kvalitet at det kan lages solceller med svært høy effektivitet av dem. Det betyr at mest mulig lys blir absorbert og omgjort til elektrisk energi, sier Rohr.

NorSuns silisium-ingots og wafers produseres i Årdal og eksporteres over hele verden. Bedriften opplever nå stor etterspørsel etter sine produkter ettersom det globale solenergi-markedet vokser fort. Solenergi er allerede den mest kostnadseffektive energikilden i mangetilfeller.

– Vi er for tiden inne i en ekspansjon hvor vi øker vår kapasitet fra 450 MW til 1 GW. Likevel er NorSun relativ liten i størrelse sett opp mot de store kinesiske produsentene. Mesteparten av verdens wafer-produksjon foregår i Kina, forteller Rohr.

NorSun har dog et stort konkurransefortrinn: Et av de laveste CO2-fotavtrykkene i verden.

– Vi baserer vår wafer-produksjon på vannkraft, i motsetning til Kina som stort sett baserer sin produksjon på kullkraft. SunPower-moduler med den høyeste effektiviteten på markedet, kombinert med wafer fra NorSun, er med andre ord blant de mest miljøvennlige solcellepanelene i verden, sier Rohr.