30.10.2020

Kjøper Kontali Analyse og etablerer vekstselskapet Alytic

Arendals Fossekompani har signert en avtale om å kjøpe 71 prosent av aksjene i Kontali Analyse.

Fra venstre: Styreleder Lars Liabø i Kontali, administrerende direktør Thomas Aas i Kontali og konserndirektør Morten Henriksen i Arendals Fossekompani.

– Vi er svært fornøyd med å få Arendals Fossekompani som majoritetsaksjonær i Kontali. AFKs digitale kompetanse og finansielle muskler vil bidra til en raskere digital transformasjon av Kontali, og styrke en allerede ledende posisjon innen havbruk og fiskeri, sier styreleder og gründer i Kontali, Lars Liabø.

Kontali ble grunnlagt i Kristiansund i 1987 og har vært den ledende kunnskapsbaserte konsulent- og dataleverandøren for norsk oppdrettsindustri. Selskapet har samlet produksjonsdata, etablert de første simuleringsmodellene for produksjon og marked, og har i dag verdens mest omfattende private informasjonsdatabase innenfor havbruk og fiskeri. Kontali har en sterk global posisjon, og er ansett som et ledende kompetansesenter for havbruk og fiskeri.

– Kontali er et veldrevet selskap med sterke fagpersoner. I et globalt og stadig mer datadrevet marked er det viktig at Kontali videreutvikler teknologien for å kapitalisere på kompetansen i selskapet. Arendals Fossekompani er en perfekt match, med en dokumentert evne til å utvikle datadrevne selskaper gjennom en Software-as-a-Service (SaaS) forretningsmodell som muliggjør rask global vekst. Vi gjorde det samme med Volue, sier Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani.

Analyse av store datamengder, avansert produktutvikling og et utvidet tilbud innen arter og geografiske områder, blir viktig for å ta ut potensialet i Kontali.

– Vi skal, i tillegg til å styrke vår dekning av verdens fiskeri og havbruk, bygge en ny datainfrastruktur for å styrke utviklingen av nye produkter, og for å tilby en sømløs integrasjon mot våre kunder. En SaaS forretningsmodell vil gi økte abonnementsinntekter og forventninger om en høyere vekstrate fremover, sier Thomas Aas, administrerende direktør i Kontali.

I dag domineres fiskeri og havbruk av lokale og regionale aktører. Mange små selskaper med unik domenekunnskap og ekspertise mangler nødvendige ressurser og kompetanse for å skalere virksomheten og bygge en digital plattform. Kontali rigges for å kunne konsolidere markedet, og det første steget er allerede tatt gjennom oppkjøpet av Seafood TIP i Nederland.

AFK LANSERER ALYTIC
Arendals Fossekompanis kjøp av Kontali er del av en større strategisk satsing. AFK har nylig etablert Alytic, et selskap som i oppstarten er heleid av AFK, og som skal transformere et bredt spekter av datadrevne selskaper i ulike bransjer. Alytic bygger på Arendals Fossekompanis erfaringer fra utvikling av lignende virksomheter, og vil fungere som en ny vekstarena for AFK.

Kontali er således det første selskapet i Alytic-porteføljen, men flere selskaper vil følge etter.

– Alytic skal investere i datadrevne virksomheter som kan utvikles og skaleres. Vi har allerede identifisert en rekke interessante selskaper med produkter som er relevante for globale markeder i spesifikke segmenter og bransjer, sier Morten Henriksen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani, telefon (+47) 916 28 871
Thomas Aas, administrerende direktør i Kontali, (+47) 984 88 409
Lars Liabø, styreleder i Kontali, (+47) 915 43 111