21.01.2019

Jarle Roth sier opp sin stilling som konsernsjef i AFK

Konsernsjef Jarle Roth i Arendals Fossekompani ASA har i dag informert styret at han sier opp sin stilling i selskapet. Grunnen er at han har akseptert en ny stilling utenfor AFK.

«Arendals Fossekompani er et solid selskap med mange dyktige medarbeidere og interessante strategiske muligheter. Jeg takker for en flott tid i AFK og ønsker selskapet og de ansatte lykke til videre» sier Jarle Roth.

Styret beklager at Jarle Roth har kommet til denne beslutning. Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å rekruttere en ny konsernsjef for selskapet. Jarle Roth har en oppsigelsesperiode på 6 måneder og vil bli værende i sin stilling i denne perioden.

Under Jarle Roths ledertid har selskapet fortsatt den gode utviklingen, fått en tydeligere profil og bygget en sterkere administrasjon både i datterselskap og morselskapet. Styret takker Jarle Roth for hans sterke innsats og de oppnådde resultater for selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter de løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.