Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling for Arendals Fossekompani avholdes 2. oktober 2019 kl. 09.00 i selskapets lokaler i Langbryggen 9 i Arendal.

Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling:
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og redegjørelse fra styret

– – – – – – – – – –

Ordinær generalforsamling for Arendals Fossekompani avholdes 25. april 2019 kl. 16.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Dokumenter til generalforsamlingen:
Innkalling til generalforsamling i AFK 2019

Arendals Fossekompani årsrapport 2018

Arendals Fossekompani Samfunnsansvarrapport 2018

Valgkomiteens innstilling i AFK 2019

Erklæring om lønn til ledende ansatte 2018

Vedtekter for AFK 2017