Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Arendals Fossekompani avholdes 25. april 2019 kl. 16.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Dokumenter til generalforsamlingen:

Innkalling til generalforsamling i AFK 2019

Arendals Fossekompani årsrapport 2018

Arendals Fossekompani Samfunnsansvarrapport 2018

Valgkomiteens innstilling i AFK 2019

Erklæring om lønn til ledende ansatte 2018

Vedtekter for AFK 2017