Volue

Volue er et digitalt teknologiselskap som skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for kunder i det europeiske kraftmarkedet.

2020

Datterselskap siden

1

Ansatte

1

Land

0

Omsetning (MNOK)

0

EBITDA (MNOK)

Volue blir en ledende teknologileverandør for det grønne skiftet i Europa. Volue kan fylle et hull i markedet ved å tilby teknologi og kompetanse som gjør det mulig å erstatte fossile energikilder med fornybare, eller redusere utslippene fra fossile kilder. Volue skal samtidig ivareta rollen som pådriver for økt digitalisering i andre industrier. 

Volue samler Trondheim-selskapet Powel og Arendal-selskapene Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i ett internasjonalt konsern. I sum har selskapene store, etablerte posisjoner i det europeiske energimarkedet, med et naturlig tyngdepunkt i Norden. Volue hadde i 2019 proforma driftsinntekter på 800 millioner kroner, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land. 

Volue blir en systemtilbyder som bygger på sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, og industrielle programvareløsninger fra Powel, som Europas største kraftprodusenter allerede bruker for å optimalisere driften og maksimere verdien av sine ressurser og infrastruktur. Dette kobles med Wattsights ledende analysemiljø for det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer. 

De fire selskapene vil sammen styrke Volues evne til å digitalisere andre industrier, som for eksempel kraftdistribusjon, vann og avløp, utbygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

  • Hovedkontor: Oslo
  • Eierandel AFK: 100 %
  • Styreleder: Ørjan Svanevik
  • Daglig leder: Trond Straume
  • https://www.volue.com

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.