Vindholmen Eiendom (Bryggebyen)

På Vindholmen, tre kilometer utenfor Arendal sentrum, konverteres et gammelt maritimt næringsområde til en ny bydel.

Vindholmen Eiendom (Bryggebyen)

På Vindholmen, tre kilometer utenfor Arendal sentrum, konverteres et gammelt maritimt næringsområde til en ny bydel. Eiendommen på totalt 67 dekar ble i 2018 overført fra AFK til datterselskapet Vindholmen Eiendom AS.

Omreguleringen fra næring til hovedsakelig boliger ble politisk godkjent i februar 2018, og det foreligger nå en områdeplan for hele området, samt detaljert reguleringsplan for de første fire byggetrinnene. Totalt planlegges det ca. 700 boliger fordelt på 12 byggetrinn.

Området regnes som svært attraktivt grunnet nærhet til sjø, nærhet til kollektivakse og gode solforhold. Første byggetrinn består av ca. 6500 kvadratmeter BRA-S fordelt på 82 leiligheter. Salgsstart planlegges våren 2019. Ved et tilfredsstillende salg vil det bli innflytting tidlig 2021. Hele prosjektet planlegges utbygd over 10-15 år. Vindholmen Eiendom står som byggherre for prosjektet.

Beliggenhet

Arendal

Eierandel AFK

100 %

Web

bryggebyenvindholmen.no