Seagust

Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri.

Seagust

Arendals Fossekompani og Ferd etablerte Seagust i 2021.

Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri. Seagust tror på et sterkt hjemmemarked som en arena for å utvikle teknologi og kompetanse som senere kan eksporteres.

Seagust har naturlig tilgang på kompetanse fra offshore- og vindindustrien og betydelig finansiell kapasitet. Det gir et unikt utgangspunkt for å utvikle ny, fornybar energi i havrommet.

EU estimerer at 450 GW med havvind må installeres globalt innen 2050 for å nå klimamålene i Parisavtalen, opp fra ca 30 GW ved utgangen av 2020.

Hovedkontor

Oslo

Eierandel AFK

50 %

Styreleder

Morten Henriksen