Powel

Powel utvikler og leverer forretningskritiske programvareløsninger til et internasjonalt marked.

2009

Datterselskap siden

376

Ansatte

7

Land

548

Omsetning (MNOK)

86

EBITDA (MNOK)

Med fokus på kundesamarbeid, automatisering og effektivisering, gjør selskapet kundene i stand til å jobbe smartere – noe både virksomhet, samfunn og miljøet nyter godt av. Powel jobber hovedsakelig med fire markedsområder.

Asset Performance arbeider tett med nordiske nettselskap for å effektivisere nettdriften, øke leveringskvaliteten og redusere nettleien. De leverer kjerneløsninger for dokumentasjon av komplekse nettverk, samt en rekke skybaserte og mobile prosesstøtteverktøy.

Environment leverer helhetlige løsninger for forvaltning av vann- og avløp, samt andre kommunale tjenester. Hele 80 prosent av norske kommuner bruker én eller flere Powel-løsninger i dag.

Smart Energy har en omfattende programvarepakke som støtter en komplett verdikjede for energiproduksjon, planlegging, handel og oppgjør.

Powel Construction jobber med programvare for anleggsbransjen.  De er blant annet en markedsledende leverandør av 3D-verktøyet Gemini Terreng, som brukes i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekt i Norge.

Powel har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor flere andre plasser i Norge. Selskapet har dessuten medarbeidere i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Tyrkia og Sveits.

  • Hovedkontor: Trondheim
  • Eierskap AFK: 96,6 %
  • Styreleder: Ørjan Svanevik
  • Administrerende direktør: Trond Straume
  • www.powel.com

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.