Markedskraft

Markedskraft er en uavhengig tjenesteleverandør i det nordiske kraftmarkedet, og en pådriver for et transparent og etisk ansvarlig marked.

1992

Datterselskap siden

50

Ansatte

4

Land

67

Omsetning (MNOK)

-6

EBITDA (MNOK)

Markedskraft har vært en pioner i kraftmarkedet siden 1992. Selskapet tilbyr dyp innsikt og forståelse av kraftbransjen, og er den eneste uavhengige tjenesteleverandøren som kan bistå i hele verdikjeden, fra rådgivningstjenester, risikostyring og finansiell porteføljestyring, til fysisk håndtering og oppgjør.

Som en pådriver for et transparent nordisk energimarked, står Markedskraft for betydelige bidrag til utviklingen av et effektivt marked for grønn energi. Markedskraft har ingen egen markedsposisjon og kan dermed leverer uavhengige tjenester som gir hele verdien fra markedet tilbake til kunden. Dette er også dokumentert gjennom en MiFID II-lisens, som nettopp sikrer åpenhet og transparens overfor kundene.

Åpenhet er spesielt viktig i markeder som markedet for opprinnelsesgarantier, som er et komplekst og mer utilgjengelig marked for kundene. Markedskraft screener alle motparter og bidrar med det til å fremme ansvarlig handel. Gjennom dette arbeidet leder Markedskraft an på veien mot et effektivt, grønt marked for energi.

Markedskraft betjener i dag kunder i Norden fra kontorer i Norge (Arendal og Oslo), Sverige (Stockholm), Danmark (Aarhus) og Finland (Helsinki og Kankaanpää).

  • Hovedkontor: Arendal
  • Eierandel AFK: 93,3 %
  • Styreleder: Morten Henriksen
  • Daglig leder: Christian Sønderup
  • www.markedskraft.com

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.