Markedskraft

Siden dereguleringen av det norske kraftmarkedet, har Markedskraft vært en dominerende, uavhengig porteføljeforvalter i det nordiske kraftmarkedet.

1992

Datterselskap siden

50

Ansatte

4

Land

70

Omsetning (MNOK)

-2

EBITDA (MNOK)

Markedskraft bistår kraftleverandører, kraftprodusenter, storforbrukere av kraft og konsesjonskraftmottakere med strategiske og taktiske beslutninger rundt krafthandelen, samt de praktiske driftsoppgavene krafthandelen medfører. Markedskraft håndterer betydelige volumer for både produksjon- og forbruksporteføljer på vegne av kunder i hele Norden og i Europa for øvrig.

Selskapet er representert med kontorer i Norge (Arendal og Stavanger), Sverige (Stockholm), Danmark (Århus), Finland (Helsinki og Kankaanpää).

Gode analysemodeller, kombinert med et stort og profesjonelt miljø av forvaltere, skaper fundamentet for kundenes gode resultater. Markedskrafts kunder har tilgang til et nettverk av seniorforvaltere med høy kompetanse på kraftmarkedet. Markedskraft legger stor vekt på å ha effektive metoder for overføring av kompetanse til sine kunder.

Som tjenesteleverandør er kundenes trygghet en forutsetning. Markedskraft er underlagt MiFID-konsesjon, som gir kunder den nødvendige trygghet overfor selskapet og dets interne rutiner og prosesser. Markedskraft er en nøytral og uavhengig samarbeidspartner. Selskapet tar ikke egne posisjoner i det finansielle kraftmarkedet, noe som er en avgjørende forutsetning for å kunne sikre kunder en handelsløsning der ukontrollerbare kostnader ikke blir lagt på produktprisen. Markedskraft samarbeider ofte med kundene om ulike leveranser, men konkurrerer aldri med kundene i samme marked.

  • Hovedkontor: Arendal
  • Eierandel AFK: 93,3 %
  • Styreleder: Morten Henriksen
  • Daglig leder: Christian Sønderup
  • www.markedskraft.com

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.