Kilandsfoss

Kilandsfoss er et konsesjonsgitt kraftverk som kan bygges mellom dagens Flatenfoss og Bøylefoss kraftverk i Arendalsvassdraget.

Kilandsfoss kraftverk AS har konsesjon til å benytte fallet mellom Flatenfoss kraftverks undervann og overvannet til Bøylefoss kraftverk i Arendalsvassdraget, Froland og Åmli kommune i Aust-Agder fylke. En utbygging av Kilandsfoss kraftverk vil ikke innebære ny regulering i vassdraget. Prosjektet er ennå under utvikling.

Konsesjon gitt fra Olje- og energidepartementet 8. mars 2013 gir Kilandsfoss kraftverk AS rett til å utnytte brutto fall på 6,1 meter. Kraftverket vil bli bygget med omtrentlig lik slukeevne som Flatenfoss kraftverk på ca. 140 kubikkmeter per sekund. Eiere: Froland kommune, Åmli kommune og Arendals Fossekompani ASA (33,3 % hver).

Fakta om Kilandsfoss kraftverk

  • Brutto fallhøyde: 6,1 m
  • Turbin slukeevne (maks): 140 (70 + 70) m3/s
  • Turbintype: 2 x Vertikal Kaplan
  • Installert effekt: 7,2 MW
  • Brukstid: 5360 h
  • Gjennomsnittlig årlig produksjon: 42 GWh

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.