Gullknapp Aerial Center

AFK er hovedeier av Gullknapp Aerial Center, et test- og kompetansesenter for droner, utdanning av piloter og en flyplass.

Gullknapp Aerial Center

Gullknapp Aerial Center er et internasjonal test- og kompetansesenter for ubemannet luftfart. Flere selskaper er allerede etablert på Gullknapp for å teste ny teknologi og anvendelse av droner som del av sin virksomhet. Gullknapp er spesielt godt egnet som dronesenter siden den bemannede tårntjenesten sikrer hurtig adgang til kontrollert luftrom. I tillegg er det gode muligheter til å trene på integrering av bemannet og ubemannet luftfart.

I september 2018 startet OSM Aviation Academy pilotskole på Gullknapp. Skolen vil i full drift undervise 100 studenter fra en rekke land. OSM har bestilt 60 el-fly og flere av dem skal til Gullknapp, som kan bli en europeisk hub for el-fly.

Arendal lufthavn Gullknapp er del av Gullknapp Aerial Center. Flyplassen med 1199 meter rullebane har bemannet tårntjeneste og er godkjent av Luftfartstilsynet.

Gullknapp Aerial Center eier totalt 2000 dekar med areal i tilknytning til selve flyplassen. 200 dekar av dette er regulert til generell næring. Visjonen er å utvikle Gullknapp til en fremtidsrettet næringspark som med basis i dronesenter, pilotskole og flyplass kan bli en teknologisk spydspiss, som i samarbeid med næring og akademia kan ekspandere innen for eksempel datasenter, kunstig intelligens og biobank.

Beliggenhet

Froland

Eierandel AFK

91 %

Web

gullknapp.no