Flatenfoss

Flatenfoss ligger mellom Nelaug og Bøylefoss i Arendalsvassdraget. Fallet på ti meter ble første gang utbygd i 1927.

I 1981 ble Flatenfoss 2 satt i drift. Stasjonen har ett horisontalt kaplanaggregat.

I 2009 ble det opprinnelige anlegget fra 1927 erstattet med Flatenfoss 3. Stasjonen har ett vertikalt kaplanaggregat.


Fakta Flatenfoss 2

 • Inntak: Nidelva
 • Fallhøyde: 10 meter
 • Tunnellengde: Stasjon bygd i dam
 • Aggregat: 1
 • Kapasitet: 60 kubikkmeter per sekund
 • Installert ytelse: 5,5 MW
 • Midlere årsproduksjon: 35 GWh


Fakta Flatenfoss 3

 • Inntak: Nidelva
 • Fallhøyde: 10 meter
 • Tunnellengde: Stasjon bygd i dam
 • Aggregat: 1
 • Kapasitet: 80 kubikkmeter per sekund
 • Installert ytelse: 7,1 MW
 • Midlere årsproduksjon: 45 GWh

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.