Finansielle investeringer

AFK har flere finansielle investeringer i noterte og ikke-noterte verdipapirer.

Porteføljen, evalueres på regelmessig basis for sikre best mulig avkastning hensyntatt risiko.

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et børsnotert investeringsselskap fra 1896 som eier bærekraftige energi-, teknologi- og digitaliseringsselskaper i globale vekstmarkeder. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.