Finansielle investeringer

AFK har flere finansielle investeringer i noterte og ikke-noterte verdipapirer.

Porteføljen, evalueres på regelmessig basis for sikre best mulig avkastning hensyntatt risiko. AFK innehar per 31.12.2018 finansielle eierposisjoner i følgende selskaper:

Eiendomsspar AS
Nettside: www.eiendomsspar.no
Eierandel AFK: 0,99 %

Victoria Eiendom AS
Nettside: www.victoria-eiendom.no
Eierandel AFK: 6,46 %

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.