Cogen Energia

Cogen Energia bygger og driver kraftvarmeverk som bidrar til høyere energieffektivitet, reduserte CO2-utslipp og økt konkurransekraft.

2011

Datterselskap siden

62

Ansatte

1

Land

1272

Omsetning (MNOK)

15

EBITDA (MNOK)

Kraftvarmeverkene utnytter overskuddsvarme fra gassbasert elektrisitetsproduksjon for å produsere varme, damp eller kjøling til industrielle partnere lokalisert i nærheten. Dette gir høyere energieffektivitet, reduserte CO2-utslipp og bedrer den industrielle partnerens konkurransekraft.

Siden etableringen i 1999 har Cogen Energia utviklet seg til å bli en leverandør med globale løsninger for kraftvarmeproduksjon tilpasset industriens behov. I tillegg til drift av egne kraftvarmeverk har Cogen Energia en betydelig virksomhet knyttet til tredjepartsdrift, vedlikehold og service, og energiledelse og optimalisering.

Cogen Energia ble etablert i 1999 og har sitt hovedkontor i Madrid.

  • Hovedkontor: Madrid, Spania
  • Eierandel AFK: 100 %
  • Styreleder: Morten Bergesen
  • Daglig leder: Antonio Quilez
  • http://cogen-energia.com

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.