Bøylefoss kraftverk

I mer enn 100 år har Bøylefoss kraftverk i Froland forsynt industrien og husholdninger med kraft.

Bøylefoss ble satt i drift i 1913 etter to års byggetid.

De fleste av aggregatene produserte i mange år kraft med frekvens 25 Hz for leveranse til industrien lokalisert i Eydehavn. Aggregatene for 25 Hz ble på siste halvdel av 1980-tallet ombygd til 50 Hz for å kunne delta med leveranser til Samkjøringen.

Dagens kraftverk har tre vertikale aggregater som ble satt i drift i henholdsvis 1962 (10MW), 1965 (10 MW) og 1974 (20MW). I tillegg består Bøylefoss av fem horisontale aggregater, hver på 5 MW. Alle aggregatene er francisturbiner.

Fakta om Bøylefoss:

  • Inntak: Haugsjå dam
  • Fallhøyde: 62 m
  • Tunnellengde: 2 km og 250 m rørgate
  • Aggregat: 8
  • Kapasitet/slukeevne: 125 kubikkmeter per sekund
  • Installert ytelse: 65 MW
  • Midlere årsproduksjon: 400 GWh


Video av Bøylefoss:

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.