Bøylefoss kraftverk

I mer enn 100 år har Bøylefoss kraftverk i Froland forsynt industrien og husholdninger med kraft.

62 m
Fallhøyde
125 m3/s
Kapasitet/slukeevne
65 MW
Installert ytelse
400 GWh
Midlere årsproduksjon

Bøylefoss

Bøylefoss ble satt i drift i 1913 etter to års byggetid.

De fleste av aggregatene produserte i mange år kraft med frekvens 25 Hz for leveranse til industrien lokalisert i Eydehavn. Aggregatene for 25 Hz ble på siste halvdel av 1980-tallet ombygd til 50 Hz for å kunne delta med leveranser til Samkjøringen.

Dagens kraftverk har tre vertikale aggregater som ble satt i drift i henholdsvis 1962 (10MW), 1965 (10 MW) og 1974 (20MW). I tillegg består Bøylefoss av fem horisontale aggregater, hver på 5 MW. Alle aggregatene er francisturbiner.

Fakta om Bøylefoss:

  • Inntak: Haugsjå dam
  • Fallhøyde: 62 m
  • Tunnellengde: 2 km og 250 m rørgate
  • Aggregat: 8
  • Kapasitet/slukeevne: 125 kubikkmeter per sekund
  • Installert ytelse: 65 MW
  • Midlere årsproduksjon: 400 GWh


Video av Bøylefoss:

Driftssjef AFK

Jan Roald Evensen

Kontakt

+47 900 60 164

Vakttelefon Bøylefoss/Flatenfoss

+47 900 60 161

Teknisk direktør AFK

Morten Henriksen