Bedriftsveien 17

Industribygget i Arendal er i dag hovedkontor for Scanmatic.

  • Beliggenhet: Arendal
  • Eierandel AFK: 100 %

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.