Arendal lufthavn Gullknapp

AFK er hovedeier av Arendal lufthavn Gullknapp AS (ALG), en nyoppført flyplass i Froland, 15 minutter nord for Arendal sentrum.

Flyplassen med 1199 meter rullebane har bemannet tårntjeneste og er godkjent av Luftfartstilsynet.

I september 2018 startet OSM Aviation Academy pilotskole på Gullknapp. Skolen vil i full drift undervise 100 studenter. Det jobbes i tillegg med å etablere ALG som et regionalt test- og kompetansesenter for droner. Flyplassen er spesielt godt egnet som dronesenter siden den bemannede tårntjenesten sikrer hurtig adgang til kontrollert luftrom. I tillegg er det gode muligheter til å trene på integrering av bemannet og ubemannet luftfart.

ALG eier totalt 2000 dekar med areal i tilknytning til selve flyplassen. 200 dekar av dette er regulert til generell næring. Visjonen er å utvikle Gullknapp til en fremtidsrettet næringspark som med basis i flyplass, pilotskole og dronesenter kan bli en teknologisk spydspiss, som i samarbeid med næring og akademia kan ekspandere innen for eksempel datasenter, kunstig intelligens og biobank. ALG har tilgang til betydelig strømforsyninger.

Investeringer

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer.