26.04.2020

Innkalling til generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA gjennomføres som telefonmøte torsdag 7. mai kl. 17.30.

Ørjan Svanevik (t.h.) er CEO i Arendals Fossekompani.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA for 2020. Generalforsamlingen avholdes torsdag 7. mai kl. 17.30. Av hensyn til koronapandemien vil generalforsamlingen ikke bli avholdt som et fysisk møte.

Generalforsamlingen vil bli avholdt som et telefonmøte og vil bli holdt så kort og konsis som mulig. Aksjonærene oppfordres derfor til å forhåndsstemme ved å gi stemmefullmakt til styrets leder. Aksjeeiere som ønsker å delta per telefon, bes kontakte selskapet for å motta telefonnummer og kode for å delta.

Innkallingen er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse.

Se fullstendig innkalling med tilhørende dokumenter