15.02.2019

Fortsatt vekst for Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani kan vise til god vekst i fjerde kvartal. Driftsinntektene økte med 118 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor.

– Vi er generelt tilfreds med utviklingen. Flere av selskapene våre har høyere inntekter, og resultatmarginene er stort sett gode. Vi har også gjort en del grep som vil bidra til økt konkurransekraft fremover, sier Jarle Roth, konsernsjef i Arendals Fossekompani (AFK).

Konsernet noterte driftsinntekter på 1,352 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 1,234 milliarder i samme kvartal i fjor. Det var spesielt selskapene EFD Induction, Cogen og Scanmatic som bidro til økte inntekter.

I hele 2018 hadde Arendals Fossekompani inntekter på 4,887 (4,427) milliarder kroner og et resultat før skatt på 281 (186) millioner kroner.

Styret anbefaler å utbetale utbytte for 2018 tilsvarende 56 kroner per aksje.

FRA KRAFT TIL INVESTERINGER
Arendals Fossekompani ble etablert i 1896 som et kraftselskap, men er i dag et industrielt investeringsselskap notert på Oslo Børs. Virksomheten omfatter 10 hovedinvesteringer, samt finansielle investeringer.

Konsernet sysselsetter i overkant av 2100 ansatte, opererer i flere bransjer og er gjennom datterselskapene representert i 24 land.

Datterselskapene har primært virksomhet innen energi og teknologi. De største selskapene er norske EFD Induction, Scanmatic og Powel, samt spanske Cogen Energia, britiske NSSL Global og kanadiske Tekna.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Jarle Roth, konsernsjef Arendals Fossekompani, telefon 917 92 985.