06.05.2022

Finansielle resultater for første kvartal 2022

Arendals Fossekompani ASA (Arendals Fossekompani, OSE:AFK) hadde en omsetning på 1052 millioner kroner (869 millioner) i første kvartal 2022 og et driftsresultat på 149 millioner kroner (78 millioner). Selskapet betaler utbytte på 0,95 kroner per aksje for første kvartal.

– Vi er stolt av å levere et av våre beste kvartalsresultater i vår 126 år gamle historie. Vi bygger videre på stolte tradisjoner for produksjon av fornybar energi – og for utvikling av industrielle selskaper med unik teknologi og kompetanse, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Arendals Fossekompani hadde en omsetning på 1052 millioner kroner (869 millioner) i første kvartal 2022. Driftsresultatet på 149 millioner kroner (78 millioner) var drevet av betydelig høyere kraftpriser og solide leveranser fra porteføljeselskapene. AFK vil betale et utbytte på 0,95 kroner per aksje, i tråd med selskapets kvartalsvise utbyttepolitikk.

SEGMENTUTVIKLING

AFK Vannkraft bidro med betydelige inntekter og et solid driftsresultat som følge av høye strømpriser i Norden. Gjennomsnittsprisen på strøm i prisområde NO2, der Fossekompaniets to vannkraftverk ligger, var mer enn tre ganger høyere enn gjennomsnittsprisen i tilsvarende kvartal året før.

Volue kan vise til økte abonnementsinntekter og Software-as-a-Service-inntekter. SaaS-inntektene utgjorde 66 millioner kroner i kvartalet, en økning på 40 prosent sammenliknet med første kvartal i 2021. Abonnementsinntektene økte med 13 prosent.

Omsetningen i Teknas største inntektsområdet, Materials, økte med 5 prosent. Produksjonskapasiteten, som begrenset veksten i første kvartal, er ventet å øke med 70 prosent i løpet av året. Ordreinngangen innen Materials var CAD 6,1 millioner, opp 69 prosent fra samme kvartal året før. Tekna sikter mot notering på Oslo Børs i 2022.

EFD Induction økte inntektene med 11 prosent til 296 millioner (266) i første kvartal. Driftsresultatet ble på 12,9 millioner kroner (2,7 millioner) i første kvartal. Ordreinngangen fortsatte sin positive utvikling, drevet av nye ordrer i alle regioner.

NSSLGlobal leverte nok et sterkt kvartal med godt salg, et solid resultat og en robust ordreinngang. NSSLGlobal har en langsiktig, god ordrereserve som legger grunnlaget for en stabil utvikling fremover.

– Selskapene våre er godt posisjonert innenfor attraktive megatrender med høy vekst. De bidrar til at kunder og samfunnet kan nå ambisiøse utviklingsmål. Kombinert med sterke underliggende resultater, en robust balanse og attraktive utviklingsprosjekter, skaper dette en verdiskapingsplattform med positive utsikter for Arendals Fossekompani, sier Svanevik.

FINANSIELL STILLING

Arendals Fossekompanis finansielle stilling er svært solid. Selskapets kontantbeholdning per 31. mars var 1,584 milliarder kroner. I tillegg har selskapet uutnyttede kredittfasiliteter på 2,0 milliarder kroner, noe som sikrer tilgjengelig likviditet på 3,584 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– – – – –

PRESENTASJON AV RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL

Administrerende direktør Ørjan Svanevik og finansdirektør Lars Peder Fensli presenterer kvartalsresultatet på Hotel Continental i Oslo kl. 09:00 fredag 6. mai 2022.

Link til webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220506_6/

Spørsmål kan stilles under webcasten. Presentasjonen er planlagt avsluttet kl. 09:45.

Les hele Q1 2022 rapporten her