02.09.2020

Ettestøl ny direktør for bærekraft og samfunnsansvar

Arendals Fossekompani ansetter sin første direktør for bærekraft og samfunnsansvar.

Ingunn Ettestøl er ny direktør for bærekraft og samfunnsansvar i børsnoterte Arendals Fossekompani, som eier selskaper med mer enn 2000 ansatte i 27 land.

– Bærekraft har vært på agendaen til Arendals Fossekompani siden 1896, da selskapet ble dannet for å produsere fornybar vannkraft. I dag har vi en tydelig grønn portefølje av selskaper. En ESG-direktør (E=Environment, S=Social og G=Governance) vil ta oss et steg videre i arbeidet når det gjelder å forbedre oss, og å rapportere og informere markedet og omgivelsene om hvordan vi arbeider i tråd med nøye utvalgte bærekraftmål, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Ingunn Ettestøl (47) er Dr. Ing. Elkraftteknikk fra NTNU, og har bakgrunn som direktør for strategi og analyse i Enova og divisjonsdirektør for vindkraft i Agder Energi. Hun har vært i Arendals Fossekompani siden 2017.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på spennende oppgaver i et selskap som allerede jobber fokusert med bærekraft. Vi kan alltid bli bedre og skal i første rekke systematisere og rapportere arbeidet i alle ledd av organisasjonen og gjennom verdikjeden. Vi ser at kontinuerlig forbedring og synliggjøring av arbeidet innen bærekraft har verdi for kunder, våre ansatte, leverandører og markedet, sier Ettestøl.

Arendals Fossekompani har definert tre av FNs 17 bærekraftmål som spesielt relevante for hele sin portefølje av selskaper: Bærekraftmål 7: Ren energi for alle, bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur og bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.