13.12.2020

Ettestøl nominert som Årets kraftkvinne 2020

Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani, er nominert til prisen «Årets kraftkvinne 2020».

Ingunn Ettestøl er nominert som Årets kraftkvinne 2020.

Prisen deles ut av Kraftkvinnene, som i 2019 ble etablert som et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen og tilknyttede aktører og miljøer.

På nyåret skal Kraftkvinnene for første gang dele ut prisen «Årets Kraftkvinne». Hele 76 kvinner fra hele landet og fra ulike deler av fornybarnæringen er representert blant de nominerte.

I en undersøkelse Energi Norge laget for Statistisk Sentralbyrå tidligere i år, kommer det frem at kvinneandelen i kraftbransjen har økt noe de siste årene. Undersøkelsen viser at det i 2019 var en kvinneandel på totalt 21 prosent i bransjen. Blant ingeniørene er andelen 11 prosent kvinner.