12.11.2021

– Et av våre beste kvartal noensinne

Arendals Fossekompani omsatte for 1302 millioner kroner i tredje kvartal, 72 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet på 120 millioner kroner er 94 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. AFK vil betale et utbytte på 85 øre per aksje i november.

Ørjan Svanevik, CEO of Arendals Fossekompani.

– Et av våre beste kvartal noensinne! Høye strømpriser og solide resultater fra porteføljeselskapene ligger til grunn for det gode resultatet, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Arendals Fossekompani hadde inntekter på 1302 million (759) i tredje kvartal og et driftsresultat på 120 million (62). Kvartalsvis utbytte er fastsatt til 85 øre per aksje og blir utbetalt 25. november.

UTVIKLING I KVARTALET
AFK Vannkraft leverte både høye inntekter og et solid overskudd som følge av betydelig høyere kraftpriser i Norden. Gjennomsnittlig kraftpris i området NO2, hvor AFK har sine to kraftstasjoner, var 15 ganger høyere enn gjennomsnittet i tilsvarende kvartal i fjor.

AFK Eiendom bokførte salget av første fase av eiendomsutviklingsprosjektet Bryggebyen i Arendal – totalt 428 millioner kroner – i tredje kvartal. 112 av 113 leiligheter er solgt i de to første byggetrinnene, og et tredje byggetrinn er allerede vedtatt igangsatt.

Blant porteføljeselskapene kan Volue vise til sterk vekst i inntekter fra sine Software-as-a-Service løsninger, som økte med 72 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen bekrefter et høyt tempo i selskapets pågående SaaS-transformasjon. Gjentakende inntekter er på et solid og høyt nivå.

Tekna utvidet produksjonskapasiteten innen segmentet 3D-printing i et tredje kvartal preget av sterk vekst i global etterspørsel og akselererende salg i Europa. En ny forstøver ble satt i produksjon i Canada, noe som – sammen med effektiviseringer – sørger for at produksjonskapasiteten vil ha økt med 25 prosent ved slutten av kvartalet.

Etter en formidabel snuoperasjon i 2020, kan EFD Induction for fjerde kvartal på rad rapportere solid vekst i både inntekter og driftsresultat. Også NSSLGlobal leverte nok et sterkt kvartal med sunn og god drift.

– Alle porteføljeselskapene våre opererer innenfor globale megatrender. Porteføljen består av fornybar energi, og teknologi som bidrar til å senke utslippene og bremse den globale oppvarmingen. Selskapene leverer til et mangfold av industrier og har virksomhet innen romfart, satellitter, big data, industriell induksjon, 3D-printing, batterier, ammoniakk, vindkraft og karbonfri mobilitet, sier Svanevik.

REDUSERTE UTSLIPP MED 98 PROSENT
Arendals Fossekompani fullførte salget av Cogen Energia Espana i tredje kvartal.

– Med salget av Cogen reduserer vi AFKs totale klimagassutslipp med 98 prosent. Salget kommer som følge av AFK sin strategiske beslutning om å gå ut av alle fossile posisjoner, sier Svanevik.

AFK sin økonomiske stilling er fortsatt solid. Selskapets netto kontantposisjon per 30. juni utgjorde 909 millioner kroner. I tillegg har selskapet ubenyttede kredittfasiliteter på 2000 millioner kroner. Netto tilgjengelig likviditet ved utgangen av kvartalet er dermed 2909 millioner kroner.