FNs bærekraftsmål

Arendals Fossekompani har tatt mål av seg til å tydeliggjøre og synliggjøre arbeidet innen bærekraft og samfunnsansvar. Vi skal synliggjøre det historiske eierskapet til fornybar energi og bærekraftige løsninger, og vise hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål for 2030.

FNs bærekraftmål består av 17 hovedmål med en rekke undermål. Noen selskaper velger seg ut mange av målene, noen velger til og med alle. Arendals Fossekompani har valgt å fokusere på de bærekraftmålene som rommer virksomheten til de fleste av våre selskaper – og hvor vi tydeligst kan gjøre en forskjell.

BÆREKRAFTMÅL 7: REN ENERGI FOR ALLE
Ren energi har en tett kobling til Arendals Fossekompanis historiske rolle og selskaper vi investerer i. Målet om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle, sitter i ryggraden vår. Vi bidrar gjennom å produsere ren energi, og ved å hjelpe andre energiprodusenter til å få mest mulig ut av ressursene sine.

BÆREKRAFTMÅL 9: INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Vår historie handler også om innovasjon og infrastruktur. Vi bygget infrastruktur for kraftproduksjon og -distribusjon allerede tidlig på 1900-tallet. Og vi har spilt en viktig rolle i et samspill som utløste et industrieventyr i Norge. I dag er vi en global leverandør av teknologi, systemer og løsninger for elektrisk infrastruktur, for veinettet og for bygg- og anleggssektoren.

BÆREKRAFTMÅL 5 OG 8
I tillegg til å være morselskap til våre datterselskap, har vi en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, og eier flere eiendomsprosjekter som Gullknapp Aerial Center og Bryggebyen Vindholmen. For disse virksomhetene vil vi også prioritere tiltak og rapportering for bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene og bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Disse målene er i samsvar med våre verdier og vår arbeidsform.