Bærekraft og samfunnsansvar

Arendals Fossekompani er et resultat av bærekraftige valg gjennom generasjoner.

I mer enn 100 år har vår vannkraft blitt brukt til å bygge norsk industri og norske lokalsamfunn. Samtidig har kompetansen, kapitalen og ingeniørkunsten fra kraftproduksjonen lagt grunnlaget for at vi i dag eier selskaper med teknologi og løsninger som bidrar til et grønt skifte i hele verden.

Vi leverer fortsatt ren energi, men vi bidrar også positivt til miljøet utover vannkraftproduksjon. Våre selskaper hjelper kunder utnytte sine ressurser på en mer bærekraftig måte og leverer teknologi, systemer og løsninger som gjør energi fra fornybare kilder stadig mer tilgjengelig og anvendelig.

Ved å utvikle bærekraftige løsninger og produkter sikrer vi langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og samfunnet.

For oss handler ikke det grønne skiftet om en megatrend, det handler om hvor vi kommer fra og hvem vi er. I Arendals Fossekompani forvalter vi en stolt arv basert på utnyttelse av fornybare naturressurser som også tilhører generasjonene etter oss.

FNs BÆREKRAFTMÅL
Arendals Fossekompani har tatt mål av seg til å tydeliggjøre og synliggjøre arbeidet innen bærekraft og samfunnsansvar. Vi skal synliggjøre det historiske eierskapet til fornybar energi og bærekraftige løsninger, og vise hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål for 2030.

FNs bærekraftmål består av 17 hovedmål med en rekke undermål. Noen selskaper velger seg ut mange av målene, noen velger til og med alle. Arendals Fossekompani har valgt å fokusere på de bærekraftmålene som rommer virksomheten til de fleste av våre selskaper – og hvor vi tydeligst kan gjøre en forskjell.

BÆREKRAFTMÅL 7: REN ENERGI FOR ALLE
Ren energi har en tett kobling til Arendals Fossekompanis historiske rolle og selskaper vi investerer i. Målet om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle, sitter i ryggraden vår. Vi bidrar gjennom å produsere ren energi, og ved å hjelpe andre energiprodusenter til å få mest mulig ut av ressursene sine.

BÆREKRAFTMÅL 9: INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Vår historie handler også om innovasjon og infrastruktur. Vi bygget infrastruktur for kraftproduksjon og -distribusjon allerede tidlig på 1900-tallet. Og vi har spilt en viktig rolle i et samspill som utløste et industrieventyr i Norge. I dag er vi en global leverandør av teknologi, systemer og løsninger for elektrisk infrastruktur, for veinettet og for bygg- og anleggssektoren.

BÆREKRAFTMÅL 5 OG 8
I tillegg til å være morselskap til våre datterselskap, har vi en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, og eier flere eiendomsprosjekter som Gullknapp Aerial Center og Bryggebyen Vindholmen. For disse virksomhetene vil vi også prioritere tiltak og rapportering for bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene og bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Disse målene er i samsvar med våre verdier og vår arbeidsform.