Job opportunity

Driftsmedarbeidere Elektro/ Mekanisk

Vi styrker vår driftsavdeling. Er du vår nye kollega?

Stillingene har varierte arbeidsoppgaver innen drift, tilsyn, vedlikehold og oppgradering av våre anlegg, hovedkomponenter og hjelpeanlegg. Som driftsmedarbeider hos oss er du med på å forme din egen arbeidshverdag og arbeidsoppgavene er i stor grad av praktisk art, selv om en god teoretisk bakgrunn blir vektlagt. Vi søker etter selvstendige, fleksible kolleger som bidrar på en positiv måte inn i vårt gode arbeidsmiljø.


Kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:


  • Ett eller flere fagbrev innen elektrofag eller mekanisk foretrekkes. Kandidater med betydelig relevant erfaring kan komme i betraktning også uten fagbrev.
  • Bør ha kjennskap til data, da Arendals Fossekompani bruker elektronisk FDV til dokumentasjon av vedlikeholdsarbeidet.
  • For driftsmedarbeider Elektro er det ønskelig med kunnskap om prosessautomatisering med PLS og PC-baserte styringssystemer, kommunikasjonssystemer og lignende. Erfaring fra feilsøking i slike anlegg samt tradisjonelle rele’ styringer ønskes.
  • For driftsmedarbeider Mekanisk vil erfaring med vannaggregater være en fordel
  • Du må samarbeide godt med dine kolleger, men også være selvstendig i utførelsen av arbeidsoppgavene.

Etter opplæring, dersom bedriften ønsker det kan deltakelse i hjemmevaktordning bli aktuelt. P.t. er vakta organisert som ukesvakt hver 5. uke, og den som har vakt må i vaktperioden bo i rimelig avstand fra kraftanleggene. Tjenestebolig kan eventuelt stilles til disposisjon


Vi tilbyr:


  • Lønn etter avtale
  • Gode forsikringsordninger og et innskuddsbasert pensjonssystem
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger

Arendals Fossekompani skal være en god arbeidsplass for våre ansatte og vi tror at det å jobbe for en mer bærekraftig verden både gir merverdi og motivasjon. Vi verdsetter våre kollegaer og mener at mangfold og ulike perspektiver gjør oss bedre. Hos oss finner du et bredt spekter av mennesker med ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn, som alle bidrar til at vi sammen når våre mål.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftssjef Jan Roald Evensen (tel:+4790060164). Spørsmål til søknadsprosessen kan rettes til VP People & Culture, Kari-Anne Slaaen (tel: +47 992 71 779).