General Assembly


An extraordinary General Assembly was held at 8:00 AM on September 28, 2020. Due to the Corona pandemic, the meeting was organised as a telephone conference.

Documents (in Norwegian only):

Signert protokoll EO generalforsamling 2020

Innkalling til EO generalforsamling 2020

Redegjørelse fra styret

Erklæring fra styret om finansiell bistand

 

– – – – – – – – – –

The General Assembly was held at 5:30 PM on May 7, 2020. Due to the Corona pandemic, the General Assembly was organised as a telephone conference.

General Assembly documents (in Norwegian only):

Video presentation for General Assembly

AFK signert generalforsamlingsprotokoll 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling AFK 2020

AFK årsrapport 2019

AFK bærekraft og samfunnsansvar 2019

Valgkomiteens innstilling

Erklæring om lønn til ledende ansatte

Vedtekter for Arendals Fossekompani ASA