13.11.2020

Driftsresultatet opp 28 prosent i tredje kvartal

Arendals Fossekompani (OSE:AFK) hadde 876 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal av 2020. Driftsresultatet på 68 millioner kroner er 28 prosent høyere enn i samme kvartal i 2019.

– Vi er godt fornøyd med å levere et solid resultat i en periode preget av pandemi og rekordlave kraftpriser. Samtidig registrerer vi at det fortsatt er usikkerhet i markedene, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i AFK.

Basert på kvartalsresultatet og en sterk balanse, vil Arendals Fossekompani betale 16 kroner per aksje i kvartalsutbytte i november.

FILM: Se filmen som presenterer høydepunktene i tredje kvartal

Inntektene til AFK gikk ned fra 1077 millioner kroner i tredje kvartal i fjor til 876 millioner kroner i tredje kvartal i år. Det skyldes i hovedsak lavere energipriser og terminering av et ulønnsomt kundeforhold i Cogen Energia, som i hele 2019 bidro med 600 millioner kroner i omsetning.

Det grønne teknologiselskapet Volue, som ble notert på Merkur Market i oktober, hadde inntekter på 209 millioner kroner (2019: 189) og et driftsresultat på 23 millioner kroner (15) i kvartalet.

– Porteføljeselskapene gjør det godt. Volue, NSSLGlobal og EFD Induction hadde et sterkt tredje kvartal, og både Tekna og Cogen Energia forbedret resultatet sammenlignet med tredje kvartal i 2019, sier Svanevik.

Resultatet i morselskapet, som inkluderer AFK Vannkraft, er igjen preget av uvanlig lav kraftpris. Når kraftprisen i perioder har vært negativ eller nær null, har AFK midlertidig stengt kraftproduksjonen i sine vannkraftverk utenfor Arendal. Kraftprisen er fortsatt lav, men forventes å stige etter hvert som temperaturen synker.

– Kraftprisen er som kjent utenfor vår kontroll. Vi fokuserer på utviklingen av porteføljeselskapene og strategiske transaksjoner, sier Svanevik.

LES MER: Kvartalsrapport Q3 2020

Arendals Fossekompani signerte nylig en avtale om å kjøpe 71 prosent av Kontali Analyse, en ledende leverandør av data innen havbruk og fiskeri. Kontali er det første selskapet i porteføljen til Alytic, et selskap opprettet og foreløpig heleid av AFK, som skal transformere et bredt spekter av datadrevne selskaper i ulike bransjer.

Styret i Arendals Fossekompani foreslår å gjennomføre en aksjesplitt, der hver aksje i selskapet splittes i 25 aksjer. En ekstraordinær generalforsamling i november vil ta den endelige avgjørelsen. En aksjesplitt er ventet å øke likviditeten i aksjen.

– Covid-19-pandemien fortsetter å skape usikkerhet i markedet, men AFK har økonomisk styrke til å håndtere de fleste uventede hendelser. Vi er cash positive og har en betydelig finansiell kapasitet, sier Svanevik.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani, +47 414 51 560