Bærekraft og samfunnsansvar

Arendals Fossekompani er et resultat av bærekraftige valg gjennom generasjoner.

Bærekraft og samfunnsansvar

  ESG i AFK

  I mer enn 100 år har vår vannkraft blitt brukt til å bygge norsk industri og norske lokalsamfunn. Samtidig har kompetansen, kapitalen og ingeniørkunsten fra kraftproduksjonen lagt grunnlaget for at vi i dag eier selskaper med teknologi og løsninger som bidrar til et grønt skifte i hele verden.

  Vi leverer fortsatt ren energi, men vi bidrar også positivt til miljøet utover vannkraftproduksjon. Våre selskaper hjelper kunder utnytte sine ressurser på en mer bærekraftig måte og leverer teknologi, systemer og løsninger som gjør energi fra fornybare kilder stadig mer tilgjengelig og anvendelig.

  Ved å utvikle bærekraftige løsninger og produkter sikrer vi langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og samfunnet.

  For oss handler ikke det grønne skiftet om en megatrend, det handler om hvor vi kommer fra og hvem vi er. I Arendals Fossekompani forvalter vi en stolt arv basert på utnyttelse av fornybare naturressurser som også tilhører generasjonene etter oss.

  Les mer Les mindre

  FNs BÆREKRAFTMÅL
  Arendals Fossekompani har tatt mål av seg til å tydeliggjøre og synliggjøre arbeidet innen bærekraft og samfunnsansvar. Vi skal synliggjøre det historiske eierskapet til fornybar energi og bærekraftige løsninger, og vise hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål for 2030.

  FNs bærekraftmål består av 17 hovedmål med en rekke undermål. Noen selskaper velger seg ut mange av målene, noen velger til og med alle. Arendals Fossekompani har valgt å fokusere på de bærekraftmålene som rommer virksomheten til de fleste av våre selskaper – og hvor vi tydeligst kan gjøre en forskjell.

  BÆREKRAFTMÅL 7: REN ENERGI FOR ALLE
  Ren energi har en tett kobling til Arendals Fossekompanis historiske rolle og selskaper vi investerer i. Målet om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle, sitter i ryggraden vår. Vi bidrar gjennom å produsere ren energi, og ved å hjelpe andre energiprodusenter til å få mest mulig ut av ressursene sine.

  BÆREKRAFTMÅL 9: INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
  Vår historie handler også om innovasjon og infrastruktur. Vi bygget infrastruktur for kraftproduksjon og -distribusjon allerede tidlig på 1900-tallet. Og vi har spilt en viktig rolle i et samspill som utløste et industrieventyr i Norge. I dag er vi en global leverandør av teknologi, systemer og løsninger for elektrisk infrastruktur, for veinettet og for bygg- og anleggssektoren.

  BÆREKRAFTMÅL 5 OG 8
  I tillegg til å være morselskap til våre datterselskap, har vi en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, og eier flere eiendomsprosjekter som Gullknapp Aerial Center og Bryggebyen Vindholmen. For disse virksomhetene vil vi også prioritere tiltak og rapportering for bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene og bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Disse målene er i samsvar med våre verdier og vår arbeidsform.

  Etiske retningslinjer

  Arendals Fossekompani etablerte i 2020 et eget bærekrafts-team. Dette er et bredt sammensatt team, bestående av fire medlemmer som alle jobber med strategiske forbedringsprosjekter relatert til bærekraft. Teamet ledes av ESG-direktøren, som er en del av selskapsledelsen, og rapporterer direkte til styret i AFK.

  Ved behov gjennomgår både selskapsledelsen og styret viktige temaer knyttet til bærekraft. Dette inkluderer spørsmål om HMS, anti-korrupsjon, IKT-sikkerhet og miljøpåvirkning og -styring.

  ESG-direktøren rapporterer også til revisjonsutvalget i AFK. En av oppgavene til revisjonsutvalget er å bistå AFK i arbeidet med selskapsstyring, risikohåndtering og etterlevelse av regler og retningslinjer. På generell basis støtter revisjonsutvalget styret. Spørsmål knyttet til selskapsstyring og etterlevelse av regler og retningslinjer er på agendaen til revisjonsutvalget i de fleste møtene.

  I forbindelse med etterlevelse og forbedring av våre retningslinjer opererer vi i samsvar med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. De samme retningslinjene ligger også til grunn for vår investeringsstrategi i M&A prosesser og i AFKs grønne obligasjonsrammeverk.

  Dokumenter
  AFK etiske retningslinjer
  Varslingspolicy AFK
  Supplier Code of Conduct
  Standard documentation for supplier assessment

  Ingunn Ettestøl (t.v.), Magnus Johansen og Kirsti Homstøl er del av bærekraftsteamet i Arendals Fossekompani.

  En god arbeidsplass

  Arendals Fossekompani er mer enn bare en vannkraftsprodusent. Vi er først og fremst et grønt investeringsselskap – eier av energi- og teknologiselskaper som muliggjør overgangen til en grønn økonomi. Vi ønsker å skape et bærekraftig marked for å støtte en bærekraftig verden.

  I Arendals Fossekompani verdsetter vi våre medarbeidere. Vårt mål er å være en foretrukken arbeidsgiver med en motivert arbeidsstyrke. Vi tror at det å være en del av et større formål og jobbe for en mer bærekraftig verden, skaper merverdi og motivasjon.

  Bærekraftsteamaet ble etablert i 2020 og er en gruppe entusiastiske og ambisiøse mennesker som er forpliktet til å forbedre måten AFK forholder seg til ESG-problemstillinger. Teamet samarbeider med et nettverk av svært dyktige mennesker i AFKs porteføljeselskaper.

  Les mer Les mindre

   

   

  Arbeidet for bedre arbeidsforhold bærer frukter
  EFD Inductions nye bygning i Bengaluru i India ble designet spesifikt for å være funksjonell og for å oppfordre til produktivitet, i tillegg til å være bærekraftig og energisparende – både i byggeprosessen og i bruk. Filosofien kan oppsummeres med fire ord: enkelhet, rasjonalitet, åpenhet og energieffektivitet.

  Da EFD Induction åpnet deres nye, toppmoderne fabrikkbygning i Bengaluru i India plantet de mangotrær i hagen som alle kunne benytte seg av.

  Interiøret tar sikte på å skape en atmosfære som stimulerer produktivt potensiale og de ansattes komfort, med samlebånd i senter som sørger for en jevn prosess og kommunikasjon for alle. En av veggene er dekket med grønne planter som former en slags vertikal innendørshage.

  På utsiden står den moderne fasaden i kontrast med en yndig frukthage. Trærne fungerer som dekor og gir samtidig et etterlengtet dekke med skygge. For første gang vil de i år også by på velsmakende godbiter.

  Klima og miljø

  Det hele startet med fossefall. Arendals Fossekompani ble stiftet i 1896 for å utnytte energien i rennende vann. Våre ferdigheter og kompetanse på dette området la grunnlaget for det som skulle komme. Vannkraft er fortsatt en del av vårt DNA og vår portefølje, men nå om dagen er vi mer anerkjent som en industriell investor – eier av internasjonale energi- og teknologiselskaper.

  Vi har jobbet med ren energi og grønn teknologi i mer enn 100 år. En ringvirkning av vår økonomiske suksess er oppbyggingen av en moderne portefølje av grønne teknologiselskaper. Arendals Fossekompani er dypt investert i det grønne skiftet. Vi mener at en grønn økonomi er veien til fremtiden, og vi skal bidra på denne reisen.

  Vårt håp og mål er at grønne teknologiselskaper vi utvikler i dag vil skape positive ringvirkninger i fremtiden.

  I 2020 estimerte vi følgende CO2-utslipp fra vår portefølje: XX tonn CO2. I 2021 skal vi sette en grense for CO2-utslipp og etablere et mål for reduksjon av CO2-utslipp for fremtiden.

  Rapporter

  Her finner du vår årlige bærekraftsrapport, samt andre relevante rapporter om bærekraft fra Arendals Fossekompani.

  Navn
  Dato
  Språk
  Last ned
  2020 Sustainability Report AFK
  April, 2021
  Engelsk
  2019 Samfunnsansvar og bærekraft AFK
  April, 2020
  Norsk
  2021 Green Bond Framework
  January, 2021
  Engelsk
  2021 Cicero AFK Second Opinion
  February, 2021
  Engelsk