31.01.2022

Arendals Fossekompanis direktør for bærekraft og samfunnsansvar, Ingunn Ettestøl, har tiltrådt Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer.

– Jeg gleder meg til å delta i Regjeringens ekspertutvalg for klimavennlige investeringer. Dette er et utrolig viktig tema for Norge og framtiden, og jeg tror at min kompetanse og erfaring fra å jobbe i børsens største fornybarselskap kan gi et verdifullt bidrag til utvalget. Jeg er svært glad for å bli invitert med til å påvirke dette viktige arbeidet, og vil gjerne motta innspill fra andre, sier Ettestøl.

Ingunn Ettestøl. Foto: Arne Roger Janse.
Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani. Foto: Arne Roger Janse.

Ingunn Ettestøl ble medlem av ekspertutvalget fra januar 2022. Utvalget ledes av Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Sustainable Finance i Nordea.

– Vi er veldig glade for å få Ingunn med i utvalget. Hun har lang erfaring fra kraftmarkedet og god innsikt i hvordan det fornybare markedet fungerer. Det ligger mange spennende muligheter for Norge og norske bedrifter i det grønne skiftet. Derfor er det viktig at vi har den riktige innsikten og forståelsen for å kunne se disse mulighetene og forvalte dem på en best mulig måte. Med Ingunns solide kompetanse fra fornybarmarkedet, har hun mye hun kan bidra med i dette arbeidet, sier Saltvedt.

Utvalgsleder Thina Saltvedt er glad for å få Ettestøl med i Ekspertuvalget for klimavennlige investeringer. Foto: Nordea

 

Ekspertutvalget ble nedsatt av Regjeringen i august 2021 med mandat til å vurdere hvorvidt dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme, klimavennlige investeringer.

– Vår hovedoppgave ifølge mandatet er å vurdere rammevilkårene og markedet for klimavennlige investeringer og lange verdikjeder basert på bruk av fornybare ressurser i Norge. Noen av de områdene vi skal se nærmere på er for eksempel hvordan dagens rammevilkår fungerer for å nå Norges klimamål, hva skal til for å fremme investeringer i fornybar energi, er det sider ved det finansielle markedet som påvirker klimavennlige investeringer i noen grad og hvilke konkurransemessig fortrinn og muligheter som ligger i våre lange verdikjeder for bruk av fornybar energi, forteller Saltvedt.

Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2022.

Ekspertutvalget ber om innspill 

Ekspertutvalget ber om innspill i arbeidet. Se Ekspertutvalgets hjemmeside for mer informasjon.

Medlemmer i Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Thina Saltvedt (Utvalgsleder), Oslo. Sjefanalytiker, Sustainable Finance i Nordea.
Jørn Rattsø, Trondheim. Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.
Trude Glad, Bodø. Konserndirektør Næringsliv i SpareBank1 Nord-Norge.
Gunnar Eskeland, Bergen. Professor i ressurs- og miljøøkonomi ved NHH.
Verena Hagspiel, Trondheim. Professor ved NTNU og forsker innenfor investering og finans.
Håvard Gulbrandsen, Oslo. Adm. dir. i KLP Kapitalforvaltning.
Erik Sauar, Oslo. Adm. dir. i batteriteknologiselskapet Cenate.
Astrid Skarheim Onsum, Oslo. Konsernsjef i Norsk Gjenvinning.
Kristin Misund, Sarpsborg. SVP R&D and Business development i Borregaards konsernledelse.
Roger Bjørnstad, Nesodden. Sjeføkonom i LO.
Nina Lillelien, Asker. Seniørøkonom i NHO.
Ingunn Ettestøl, Lillesand. Direktør for bærekraft og samfunnsansvar (CSO) i Arendals Fossekompani.

 

Kontaktinformasjon:
Ingunn Ettestøl
Direktør for bærekraft og samfunnsansvar
E-post: ingunn.ettestol@arendalsfoss.no
Tlf: 924 47 306