28.07.2021

Arendals Fossekompani selger Cogen Energia til MET Group

Arendals Fossekompani (OSE:AFK) har inngått en avtale som gjør at det europeiske energiselskapet MET Group overtar alle aksjene i Cogen Energia.

Avtalen som ble undertegnet i Arendal og Madrid i dag, overfører fullt eierskap av Cogen Energia fra Arendals Fossekompani til MET Group. De finansielle detaljene rundt kjøpet blir ikke offentliggjort, men Arendals Fossekompani forventer å bokføre en mindre gevinst.

Salget av Cogen Energia kommer som en følge av Arendals Fossekompanis strategi om å forlate alle eierposisjoner knyttet til fossile energikilder. AFK eier i dag selskapene Volue, Tekna, EFD Induction, NSSLGlobal og Alytic, i tillegg til to vannkraftverk.

– Salget av Cogen Energia reduserer CO2-utslippene i vår portefølje med mer enn 98 prosent. Samtidig styrker vi ytterligere vår score i henhold til EU-taksonomien, som er et viktig kompass for internasjonale selskaper og som vil være positivt for oss fremover, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Cogen Energia har vært heleid av Arendals Fossekompani siden 2011 og er i dag anerkjent som en ledende aktør i det spanske kraftvarmemarkedet. Cogen Energias kraftvarmeanlegg bruker overskuddsvarme fra gassbasert strømproduksjon til å produsere damp til industripartnere lokalt. Det gir høyere energieffektivitet, reduserte CO2-utslipp og forbedret konkurranseevne blant industripartnerne.

Men selv om Cogen Energias kombinerte varme- og kraftproduksjon er en nødvendig teknologi på veien mot et nullutslippssamfunn, er dette ikke Arendals Fossekompanis kjernevirksomhet.

– Vi står tilbake med en rendyrket portefølje med sterkt fokus på bærekraft, sier Svanevik.

I 2020 rapporterte Cogen Energia inntekter på 516 millioner kroner og en EBITDA på 46 millioner kroner.

– Vi skiller veier med et fantastisk mannskap som har vært flinke til å styre Cogen Energia trygt gjennom et raskt skiftende landskap. Cogen Energia er i dag godt posisjonert for å ta nye steg, og vi er trygge på at selskapet er i gode hender hos MET Group, sier Svanevik.