18.12.2018

Arendals Fossekompani forlenger med Arendalsuka

Arendals Fossekompani blir hovedsponsor for Arendalsuka i tre nye år.

Konsernsjef Jarle Roth (t.v.) i Arendals Fossekompani og ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal.

Arendals Fossekompani blir hovedsponsor for Arendalsuka i tre nye år.

– Helt siden oppstarten har Arendals Fossekompani vært en konstruktiv partner og støttespiller for Arendalsuka. Denne treårsavtalen bidrar til økonomisk stabilitet rundt Norges viktigste møteplass, sier Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal og leder av Rådet for Arendalsuka.

Onsdag signerte han avtalen som gjør Arendals Fossekompani (AFK) til en av Arendalsukas 18 sponsorer.

– Vi er utrolig glad for at AFK er med videre. Som det desidert største selskapet i regionen, bidrar AFK til en positiv samfunnsutvikling ved å skape viktige arbeidsplasser, men også gjennom sitt samfunnsengasjement, sier Nordli.

Konsernsjef i AFK, Jarle Roth, sier avtalen med Arendalsuka var enkel å ta stilling til.

– Arendalsuka er blitt et fantastisk arrangement, som skaper mye positivitet rundt Arendal. Vi skal selvsagt bidra, ikke bare økonomisk, men også i form av råd og innspill, og gjennom egne arrangementer. Vi har høye ambisjoner for 2019, sier Roth.

I 2012 ble Arendalsuka etablert som en politisk møteplass, etter modell av svenske Almedalsveckan, med 50 arrangementer. Siden har uka hatt en rivende utvikling. I 2018 bød Arendalsuka på 1101 arrangementer, som var 300 flere enn året før. Det er anslått at mer enn 70.000 mennesker innen politikk, næringsliv og frivillighet kommer til Arendal i løpet av fem hektiske dager i midten av august.